Kontrola: AWK-II.1711.1.65.2013

Kontrola w zakresie prawidłowości gromadzenia, rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na podstawie doboru próby dowodów księgowych z 2012 r.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2014-07-23

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego (XXXII Liceum Ogólnokształcące, Technikum Komunikacji, Szkoła Policealna nr 32, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 32, internat)

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

Podsumowanie

  • nie wydano zaleceń

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:08:22.0