Kontrola: AWK-II.1711.1.50.2014

Kontrola w zakresie prawidłowości gromadzenia, rozdysponoeania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na podstawie doboru próby dowodów księgowych z 2013 r.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2015-03-25

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

  • GIMNAZJUM NR 54 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • sprawozdanie

Podsumowanie

  • nie wydano zaleceń

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-22 16:09:45.0