Kontrola: GKo-IV.1711.1.2015

Realizacja wydatków majątkowych zaplanowanych do wykonania w 2015 r. (z wyłączeniem badania procedury przetargowej).

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2015-11-16

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

Ogród Zoologiczny

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • Wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • nie wydano zaleceń

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-22 16:09:45.0