Kontrola: AWK-II.1711.1.35.2016

Kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem rok 2015

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2016-10-27

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 5 AM W POZNANIU

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • planowa

Podsumowanie

  • nie wydano zaleceń

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:08:22.0