Kontrola: Ko-I.1711.1.24.2017


Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz prawidłowości gospodarowania mieniem.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2017-10-02

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta (Technikum Odzieżowo-Usługowe, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 23, XXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna Nr 23, Szkoła Policealna Nr 23 dla Dorosłych)

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • Sprawozdanie

Podsumowanie

  • nie wydano zaleceń

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-22 16:09:45.0