Kontrola: SOUK-VII.5421.77.2017

Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których jest mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.)

Rodzaj kontroli

Planowa

Data przeprowadzenia

2017-10-17

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

  • TRANSPORT BAGAŻOWY Jacek Niklewski JANA SOKOŁOWSKIEGO 11 60-682 Poznań

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • Protokół kontroli

Podsumowanie

  • nie wydano zaleceń

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:08:22.0