Kontrola: Ko-III.1711.21.2020

Ujmowanie operacji w księgach rachunkowych w 2019 r.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2020-09-07

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • sprawozdanie , wystapienie pokontrolne

Podsumowanie

  • wydano zaleceń

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:08:22.0