Kontrola: Ko-II.1711.18.2020

realizacja zawartych umów po przeprowadzonych przez Centrum Usług Współnych w Poznaniu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2020-11-09

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

  • Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • wydano zalecenia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:08:22.0