Kontrola: ZSS-XVII.1711.3.2020

Realizacja zadania nr ZSS/P/018 pod nazwą "Szpital Miesjki im. F.Raszei - zakupy inwestycyjne" na podstawie umowy dotacji celowej nr ZSS-V.3041.12.2019 z 20 marca 2019 r. ze zminami.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2020-05-20

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

  • Szpital Miejski im.F. Raszei Samodzielny Publiczny Zakłafd Opieki Zdrowotnej

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • Wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • jak w wystąpieniu pokontrolnym

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:08:22.0