Kontrola: SOUK-VII.5440.6.19.2021

Kontrola doraźna dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).

Rodzaj kontroli

doraźna

Data przeprowadzenia

2021-02-16

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

  • Ośrodek Szkolenia Kierowców KARI Halszka Jakobsze

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • Protokół z kontroli

Podsumowanie

  • Wysłano protokół z kontroli do Starosty Poznańskiego

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:08:22.0