Kontrole prowadzone przez ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
GKM-V.1711.2.2013 2013-12-08 ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH
Sprawdzenie sposobu wydatkowania dotacji udzielonej z budżetu Miasta na 2012 rok Zakładowi Lasów Poznańskich na usługi związane z zagospodarowaniem lasu, ochroną lasu włączając ochronę przed pożarami, usługami związanymi z pozyskiwaniem drewna z lasu , włączając zrywkę i przemieszczenie drewna na terenie lasu.