Miejska Strategia Polityki Społecznej - wprowadzenie

W dniu 18 listopada 2003 r. Rada Miasta Poznania uchwaliła MIEJSKĄ STRATEGIĘ POLITYKI SPOŁECZNEJ. Celami programu są: - wyznaczenie długofalowych kierunków działania władz miasta w obszarze całej polityki społecznej - nowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych - ze ściśle resortowego do podmiotowego - podjęcie próby skoordynowania działań ze wszystkich dziedzin polityki społecznej na rzecz wybranych grup społecznych - priorytetów (jest to innowacja) - osiągniecie w perspektywie kilku lat widocznej poprawy jakości życia mieszkańców miasta i tym samym doprowadzenie do stopniowego zmniejszania wydatków na pomoc społeczną

Załączniki