Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Komunikat Termin ważności

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.2.18.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Eki z Małeki

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie "Pro Demokraci"

Termin realizacji zadania:

27.07.2020 - 19.10.2020

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 9.07.2020 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2020-07-03 do 2020-07-09

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.2.17.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Animacja Skweru Eki z Małeki

Nazwa oferenta:

Instytut Rozwoju Aktywności

Termin realizacji zadania:

27.07.2020 - 19.10.2020

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 9.07.2020 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2020-07-03 do 2020-07-09

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.2.15.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Smoleń Wiecznie Żywy

Nazwa oferenta:

Zostań Gwiazdą Kabaretu

Termin realizacji zadania:

3.10.2020 - 31.12.2020

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

3 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 9.07.2020 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2020-07-03 do 2020-07-09

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 02.07.2020 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Sp-II.525.1.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Zajęcia sportowe w Parku Kasprowicza

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie PRO DEMOKRACI

Termin realizacji zadania:

13.07.2020 -28.09.2020

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marianny Pikul,
tel: 61 878 53 49, e-mail marianna_pikul@um.poznan.pl

w terminie 09.07.2020 r.

Kierownik Oddziału Organizacji i Promocji Imprez Sportowych w Wydziale Sportu

Dariusz Łapawa

od 2020-07-02 do 2020-07-09

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 01.07.2020 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Sp-II.525.1.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Turniej Piłki Ręcznej Plażowej - Piłka plażowa dla zdrowia

Nazwa oferenta:

Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej

Termin realizacji zadania:

12.07.2020 -12.08.2020

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marianny Pikul,
tel: 61 878 53 49, e-mail marianna_pikul@um.poznan.pl

w terminie 08.07.2020 r.

Kierownik Oddziału Organizacji i Promocji Imprez Sportowych w Wydziale Sportu

Dariusz Łapawa

od 2020-07-01 do 2020-07-08

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.2.14.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Plac Cyryla Ratajskiego - program edukacyjno-kulturotwórczy z okazji XXX rocznicy Placu

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Fotspot

Termin realizacji zadania:

20.07.2020 - 12.09.2020

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 7.07.2020 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2020-07-01 do 2020-07-07

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 26 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.12.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Aktywni seniorzy

Nazwa oferenta:

Fundacja "Fanari"

Termin realizacji zadania:

01 sierpnia 2020 r. - 17 października 2020 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do:

Beata Karczewska-Krzemińska, tel.: 61 878 42 56, e-mail: beata_karczewska@um.poznan.pl

w terminie do 3 lipca 2020 r.

od 2020-06-26 do 2020-07-03

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 26 czerwca 2020 r.

 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.11.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

 Aktywni seniorzy 2

 Nazwa oferenta:

Fundacja " Fanari"

Termin realizacji zadania:

18 października 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

 5 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do:

Beata Karczewska-Krzemińska, tel.: 61 878 42 56, e-mail: beata_karczewska@um.poznan.pl

w terminie do 3 lipca 2020 r.

od 2020-06-26 do 2020-07-03