Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", "Turystyka i krajoznawstwo", "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", "Turystyka i krajoznawstwo", "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Komunikat Termin ważności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 27/2023

OTWARTY KONKURS OFERT NR 27/2023
NA WSPIERANIE/POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARACH

"WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ"

"TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO"

"PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM"

w 2023 ROKU

od 2022-11-21 do 2022-12-12

Zarządzenie nr 783/2022/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 98/2022 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Zarządzenie nr 783/2022/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 98/2022 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

od 2022-10-28 do 2022-12-31

Zarządzenie nr 632/2022/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 87/2022 na realizację zadań publicznych w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Zarządzenie nr 632/2022/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 87/2022 na realizację zadań publicznych w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

od 2022-08-19 do 2022-12-31

Zarządzenie nr 562/2022/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 82/2022 na realizację zadania publicznego w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Zarządzenie nr 562/2022/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 82/2022 na realizację zadania publicznego w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

od 2022-07-19 do 2022-12-31

Zarządzenie nr 561/2022/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 80/2022 na realizację zadań publicznych w latach 2022-2023 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Zarządzenie nr 561/2022/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 80/2022 na realizację zadań publicznych w latach 2022-2023 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

od 2022-07-14 do 2023-06-30

Zarządzenie nr 308/2022/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 53/2022 na realizację zadań publicznych w 2022 roku w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Zarządzenie nr 308/2022/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 53/2022 na realizację zadań publicznych w 2022 roku w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

od 2022-04-22 do 2022-12-31

Zarządzenie nr 165/2022/P Prezydenta Miasta Poznania rozstrzygające otwarty konkurs ofert nr 46/2022 na realizację zadań publicznych w roku 2022 w obszarze "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Zarządzenie nr 165/2022/P Prezydenta Miasta Poznania rozstrzygające otwarty konkurs ofert nr 46/2022 na realizację zadań publicznych w roku 2022 w obszarze "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

od 2022-03-04 do 2022-12-31

Zarządzenie nr 44/2022/P Prezydenta Miasta Poznania rozstrzygające otwarty konkurs ofert nr 20/2022 na realizację zadań publicznych w roku 2022 w obszarze "turystyka i krajoznawstwo"

Zarządzenie nr 44/2022/P Prezydenta Miasta Poznania rozstrzygające otwarty konkurs ofert nr 20/2022 na realizację zadań publicznych w roku 2022 w obszarze "turystyka i krajoznawstwo"

od 2022-01-26 do 2022-12-31

Zarządzenie nr 27/2022/P Prezydenta Miasta Poznania rozstrzygające otwarte konkursy ofert nr 20/2022 oraz 27/2022 na realizację zadań publicznych w roku 2022

Zarządzenie nr 27/2022/P Prezydenta Miasta Poznania rozstrzygające otwarte konkursy ofert nr 20/2022 oraz 27/2022 na realizację zadań publicznych w roku 2022   

od 2022-01-14 do 2022-12-31

Zarządzenie nr 1022/2021/P Prezydenta Miasta Poznania rozstrzygające otwarty konkurs ofert nr 20/2022 na realizację zadań publicznych w roku 2022

Zarządzenie nr 1022/2021/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2022 na realizację zadań publicznych w roku 2022 w obszarach "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" oraz "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".

od 2022-01-05 do 2022-12-31