Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", "Turystyka i krajoznawstwo", "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", "Turystyka i krajoznawstwo", "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Komunikat Termin ważności

Zarządzenie nr 327/2021/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 42/2021 na realizację zadań publicznych w 2021 roku w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Zarządzenie nr 327/2020/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 42/2020 na realizację zadań publicznych w 2021 roku w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

od 2021-04-09 do 2021-12-31

Zarządzenie nr 269/2021/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 39/2021 na realizację zadań publicznych w 2021 r. w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Zarządzenie nr 269/2021/P Prezydenta Miasta Poznania rozstrzygające otwarty konkurs ofert nr 39/2021 na realizację zadań publicznych w 2021 r. w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

od 2021-03-22 do 2021-12-31

Zarządzenie nr 116/2021/P Prezydenta Miasta Poznania rozstrzygające otwarty konkurs ofert nr 22/2021 na realizację zadań publicznych w 2021 r. w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Zarządzenie nr 116/2021/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2021 na realizację zadań publicznych w 2021 r. w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" (zadania realizowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021)

od 2021-02-12 do 2021-12-31

Otwarty konkurs ofert nr 39/2021 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2021 roku

Otwarty konkurs ofert nr 39/2021 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2021 roku.

od 2021-02-12 do 2021-12-20

Zarządzenie nr 74/2021/P Prezydenta Miasta Poznania rozstrzygające otwarty konkurs ofert nr 20/2021 na realizację zadań publicznych w 2021 r. w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Zarządzenie nr 74/2021/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2021 na realizację zadań publicznych w 2021 r. w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

od 2021-01-29 do 2021-12-31

Zarządzenie nr 44/2021/P Prezydenta Miasta Poznania rozstrzygające otwarty konkurs ofert nr 17/2021 na realizację zadań publicznych w 2021 r. w obszarach "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" oraz "Turystyka i krajoznawstwo"

Zarządzenie nr 44/2021/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021 w obszarach "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" oraz "Turystyka i krajoznawstwo"

od 2021-01-21 do 2022-01-31

Zarządzenie nr 35/2021/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Zarządzenie nr 35/2021/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

od 2021-01-15 do 2021-12-31

Zarządzenie nr 23/2021/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Zarządzenie nr 23/2021/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

od 2021-01-12 do 2021-12-31

Zarządzenie nr 604/2020/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 50/2020 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w latach 2020 i 2021

Zarządzenie nr 604/2020/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 50/2020 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w latach 2020 i 2021

od 2020-08-11 do 2021-06-30