Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Żegrze, rejon ulic: Hetmańskiej i Unii Lubelskiej - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

rejon ulic: Hetmańskiej i Unii Lubelskiej

  obręb Żegrze arkusz 15 działka 12/1 (Bp, RIVa) pow. 13 049 m2 KW PO2P/00105640/5

ul. Unii Lubelskiej 2

   obręb Żegrze arkusz 15 działka 12/2 (Bp, RIVa) pow. 7500 m2 KW PO2P/00105640/5

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 17 marca 2022 r.

Przetargi odbędą się dnia 24 marca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-01-17 do 2022-03-24

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. E. Waśniowskiej dz. 5/819 i 5/820 - teren pod zabudowę jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

- ul. Emilii Waśniowskiej - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/819  (RV) - pow. 390 m2 KW PO1P/00165176/2,

- ul. Emilii Waśniowskiej - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/820 (RV) - pow. 390 m2 KW PO1P/00165176/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 27 stycznia 2022 r.

Przetargi odbędą się dnia 3 lutego 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S3.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-12-17 do 2022-02-03

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. L. Dobrzyńskiej-Rybickiej - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Poznaniu:

ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej - obręb Golęcin arkusz 14:

działka 1/169 (RIVb) pow. 401 m2

działka 1/170 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/171 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/172 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/173 (RIVb) pow. 297 m2

działka 1/174 (RIVb) pow. 411 m2

powierzchnia łączna 2000 m2, KW PO1P/00318233/8

Działki są sprzedawane łącznie na rzecz jednego nabywcy. 

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 3 lutego 2022 r.

Przetarg odbędzie się 10 lutego 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-12-01 do 2022-02-10

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Ławica, ul. Wyszomierska 5 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową położonej w Poznaniu:

ul. Wyszomierska 5 - obręb Ławica arkusz 4 działka 190 (Bp) pow. 1649 m2 KW PO1P/00004017/4.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 20 stycznia 2022 r.

Przetarg odbędzie się 27 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2021-11-24 do 2022-01-27

UWAGA - zasady uczestnictwa w przetargach

Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii, wymogi i obostrzenia sanitarne oraz konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia klientów oraz pracowników Urzędu Miasta Poznania, uprzejmie prosimy o bezwzględne dostosowanie się do poniższych zasad uczestnictwa w przetargach:

Ilość osób uczestniczących w przetargu powinna odpowiadać ilości wpłaconych wadiów (jedno wadium = 1 osoba),

-   W przypadku, gdy jedno wadium wpłacone jest wspólnie przez kilka osób lub spółkę, która wymaga reprezentacji dwóch osób, konieczne jest wyznaczenie jednego uczestnika i udzielenie mu przez pozostałe osoby pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniającego do reprezentowania ich w przetargu,

-   W przypadku małżonków nie jest wymagana forma aktu notarialnego, wystarczające jest pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

Jeżeli, pomimo powyższego zalecenia, na przetarg stawią się również osoby towarzyszące, to nie gwarantujemy, że będą mogły one uczestniczyć w przetargu. Będzie to możliwe jedynie w sytuacji, kiedy łączna liczba członków Komisji, uczestników przetargu oraz osób im towarzyszących nie przekroczy obowiązującego limitu osób dla danej sali. Natomiast w przypadku przekroczenia limitu, osoby towarzyszące będą musiały przejść do sali sąsiedniej (jeśli będzie wolna) lub opuścić budynek Urzędu.

od 2021-04-14 do 2022-02-28