Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Informacje ogólne


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Informacje ogólne

Komunikat Termin ważności

Informacja o trybie usunięcia wad zgłoszenia w wyborach do rad osiedli 12 maja 2024 r.

USUNIĘCIE WAD ZGŁOSZENIA

Usunięcie wad stwierdzonych postanowieniami nr od 50/2024 do 73/2024 Komisarza wyborczego wyborów do rad osiedli z dnia 10 kwietnia 2024 r. powinno nastąpić w terminie 2 dni od dnia podania postanowień do publicznej wiadomości w BIP, tj.

w Urzędzie Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, w dniach:

  • 11 kwietnia 2024 r. w godz. 8:00-15:00;
  • 12 kwietnia 2024 r. w godz. 8:00-15:00.
od 2024-04-04 do 2024-05-13

Kto może kandydować do rad osiedli

Kandydat do rady osiedla musi mieć ukończone 18 lat (lub najpóźniej w dniu wyborów kończyć 18 lat) i być mieszkańcem osiedla, z którego startuje.

Oznacza to, że musi być wpisany do Centralnego Rejestru Wyborców, czyli mieć meldunek albo być ujęty w stałym obwodzie głosowania.

Zgłoszenie kandydata powinno być także poparte podpisami co najmniej 25 osób mieszkających na stałe w danym okręgu wyborczym, na które zostało podzielone osiedle.

Kandydat na radnego, wypełniając zgłoszenie, musi w nim podać nazwisko i imiona, wiek, nazwę osiedla, z którego startuje i okręg wyborczy. Ponadto dołącza pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności.

Osoby, które chcą kandydować, ale nie znajdują się Centralnym Rejestrze Wyborców, mogą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania albo zameldować się w stolicy Wielkopolski.

Obie sprawy najwygodniej załatwić online. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania najłatwiej złożyć online przez stronę gov.pl. Wniosek można złożyć także stacjonarnie - w Urzędzie Miasta Poznania (Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych) przy ul. Libelta 16/20. Nie trzeba umawiać się na wizytę. 

Z kolei meldunek na pobyt w Poznaniu najprościej jest załatwić online, logując się do ePUAP. Zameldować można się także osobiście w urzędzie (przy ul. Libelta 16/20 oraz ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404) lub przez pełnomocnika. W tym przypadku trzeba umówić się na wizytę. Wpis do Centralnego Rejestru Wyborców jest także wymagany w przypadku osób, które popierają kandydata i chcą oddać głosy w wyborach.

od 2024-03-25 do 2024-05-13

Zasady głosowania

Podajemy najważniejsze informacje dot. zasad oddawania głosu.

Osiedla decyzją Rady Miasta Pozania zostały podzielone na okręgi wyborcze. Dla części z nich Rada Miasta postanowiła, że osiedle stanowi jeden okręg wyborczy.

Zgodnie z postanowieniami statutów osiedli liczba głosów przysługujących wyborcy nie może być większa niż bezwzględna większość z liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym. Bezwzględna większość oznacza liczbę całkowitą przewyżającą połowę liczby radnych wybieranych w danym okręgu. Jeżeli wskutek obliczeń okaże się, że ta liczba jest liczbą ułamkową należy dokonać zoakrąglenia w górę

W praktyce dla:

1) 5 mandatowego okręgu wyborczego głos jest ważny, jeśli  jest oddany na nie więcej niż 3 kandydatów

2) 6 mandatowego okręgu wyborczego głos jest ważny, jeśli  jest oddany na nie więcej niż 4 kandydatów

3) 7 mandatowego okręgu wyborczego głos jest ważny, jeśli  jest oddany na nie więcej niż 4 kandydatów

4) 8 mandatowego okręgu wyborczego głos jest ważny, jeśli  jest oddany na nie więcej niż 5 kandydatów

5) 9 mandatowego okręgu wyborczego głos jest ważny, jeśli  jest oddany na nie więcej niż 5 kandydatów

6) 10 mandatowego okręgu wyborczego głos jest ważny, jeśli  jest oddany na nie więcej niż 6 kandydatów

7) 11 mandatowego okręgu wyborczego głos jest ważny, jeśli  jest oddany na nie więcej niż 6 kandydatów

8) 15 mandatowego okręgu wyborczego głos jest ważny, jeśli  jest oddany na nie więcej niż 8 kandydatów

9) 21 mandatowego okręgu wyborczego głos jest ważny, jeśli  jest oddany na nie więcej niż 11 kandydatów

Przyczyną nieważności głosu jest:

1) postawienie znaku "x" w kratkach obok nazwisk większej iczby kandydatów niż jest wybieranych w okręgu

2) niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce

3) postawienie znaku "x" wyłącznie w kratce obok nazwiska kandydata/kandydatki skreślonego/skreślonej przez Komisarza wyborczego.

Nieważne są również karty inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

od 2024-03-21 do 2024-05-13

Wybory do rad osiedli - 12 maja 2024 r.

Wybory do rad osiedli - 12 maja 2024 r.

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta wraz z Komisarzem Wyborczym wyborów do rad osiedli informują, iż Prezydent Miasta zarządził na 12 maja 2024 r. wybory do 42 rad osiedli Miasta Poznania.

Wybory zostały zarządzone dla następujących Osiedli:

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Chartowo, Fabianowo-Kotowo, Główna, Głuszyna, Górczyn, Grunwald Południe, Grunwald Północ, Jeżyce, Junikowo, Kiekrz, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Krzyżowniki-Smochowice, Kwiatowe, Ławica, Morasko-Radojewo, Naramowice, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Wschód, Ogrody, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Piątkowo, Piątkowo Północ, Podolany, Rataje, Sołacz, Stare Miasto, Stare Winogrady, Starołęka-Minikowo, Stary Grunwald, Strzeszyn, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, Św. Łazarz, Świerczewo, Umultowo, Warszawskie-Pomet-Maltańskie, Wilda, Winiary, Wola, Zielony Dębiec, Żegrze.

Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych od godz. 7:00 do 21:00

Czynne i bierne prawo wyborcze ma osoba posiadająca prawo wyborcze do Rady Miasta Poznana, którą najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze Osiedla.

Terminy przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych:

w dniach 18-21, 26-29 marca 2024 r. w godz. 8:00-15:00,

w dniach 22 i 25 marca oraz 2 kwietnia 2024 r. w godz. 8:00-19:00

Miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, pok. 319

Druk zgłoszenia kandydata na radnego

W celu przeprowadzenia głosowania zostaną powołane obwodowe komisje wyborcze.

W skład komisji mogą wchodzić wyborcy stale zamieszkujący na terenie Poznania.

Za pracę w komisji przysługuje dieta w wysokości:

- 650 zł - dla przewodniczącego

- 550 zł - dla zastępcy przewodniczącego

- 500 zł - dla członka

Terminy przyjmowania zgłoszeń na członków okw:

1, 4-8, 11-15, 18-22 i 25-29 marca 2024 r. w godz. 8:00-15:00

Miejsca przyjmowania zgłoszeń na członków okw:

Urząd Miasta Poznania - Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

- ul. Libelta 16/20, pok. 102, pok. 106, pok. 107,

- ul. 3 Maja 46, pok. 209, pok. 210,

- ul. Matejki 50, pok. 219, pok. 220.

Druk zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji wyborczej

Wyciąg ze statutów osiedli - zasady i tryb wyboru rady osiedla

Obwieszczenia wyborcze oraz postanowienia Komisarza Wyborczego dostępne będą w odrębnych zakładkach

od 2024-01-29 do 2024-05-31