Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne Ogłoszenia Sądowe


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne Ogłoszenia Sądowe

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 344,60zł do odbioru przez następców prawnych p. Cecylia Czarnecka.

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 344,60zł do odbioru przez następców prawnych p. Cecylia Czarnecka. VII Ns 41/09/4

od 2021-05-11 do 2021-06-14

Postanowienie w spr. zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 154,63 zł.tyt. zobowiązania do zwrotu spoadkobiercom dłużnika Szczepana Koniecznego pieniędzy pozostałych po zakończeniu post. upadłościowego.

Postanowienie w spr. zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 154,63 zł.tyt. zobowiązania do zwrotu spoadkobiercom dłużnika Szczepana Koniecznego pieniędzy pozostałych po zakończeniu post. upadłościowego.  I Ns 392/19

od 2021-04-23 do 2021-10-25

Postanowienie dot. umorzenia postępowania wobec p. Maciej Grala i uchylenia nakazu zapłaty.

Postanowienie dot. umorzenia postępowania wobec p. Maciej Grala i uchylenia nakazu zapłaty. XII Nc 74/20

od 2021-04-15 do 2021-05-17

Ogłoszenie dot. złożenia depozytów sądowych w kwotach 158zł i 153zł do odbioru przez następców prawnych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Poznaniu.

Ogłoszenie dot. złożenia depozytów sądowych w kwotach 158zł i 153zł do odbioru przez następców prawnych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Poznaniu. IX Ns 1509/16

od 2021-01-26 do 2021-07-27

List Gończy wystawiony za poszukiwanym p. Jarosław Bienkiewicz.

List Gończy wystawiony za poszukiwanym p. Jarosław Bienkiewicz. II Wp 41/20

od 2020-12-10 do 2022-01-10

Dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 133,20 zł. przez Reydel Automotive Poland Sp.A. tyt. ceny za 370 akcji imiennych wykupionych od p. Danieli Placek.

Dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 133,20 zł. przez Reydel Automotive Poland Sp.A. tyt. ceny za 370 akcji imiennych wykupionych od p. Danieli Placek. I Ns 293/17

od 2019-07-26 do 2029-07-01