Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne Ogłoszenia Sądowe


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne Ogłoszenia Sądowe

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 7.249,00 zł do odebrania przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości: działka nr 2, ark. mapy 12 obręb 0024 Psarskie, Miasto Poznań, województwo wielkopolskie.

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 7.249,00 zł do odebrania przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości: działka nr 2, ark. mapy 12 obręb 0024 Psarskie, Miasto Poznań, województwo wielkopolskie. VII Ns 246/22

od 2022-09-19 do 2022-10-20

Ogłoszenie dot. uznania za zmarłego p. Tadeusz Szlandrowicz.

Ogłoszenie dot. uznania za zmarłego p. Tadeusz Szlandrowicz. I Ns 153/22/3

od 2022-09-16 do 2023-03-17

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 510,83 zł do odebrania przez Stefana Zupę lub jego spadkobierców.

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego  kwoty 510,83 zł do odebrania przez Stefana Zupę lub jego spadkobierców. V Ns 6/22/24

od 2022-09-09 do 2023-03-10

Wyrok dot. skazanego Jakuba Markowskiego.

Wyrok dot. skazanego Jakuba Markowskiego. II K 353/22

od 2022-09-06 do 2022-10-06

Postanowienie dot. umorzenia dokumentów 42 akcji imiennych uprzywilejowanych wystawionych na Janinę Olszewską i 487 akcji imiennych zwykłych wystawionych na Janinę Olszewską.

Postanowienie dot. umorzenia dokumentów 42 akcji imiennych uprzywilejowanych wystawionych na Janinę Olszewską i 487 akcji imiennych zwykłych wystawionych na Janinę Olszewską. VII. Ns 288/21

od 2022-08-08 do 2022-11-09

Obwieszczenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 1811,00 zł do odebrania przez spadkobierców po zm. Kazimierz Paździorek.

Obwieszczenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 1811,00 zł do odebrania przez spadkobierców po zm. Kazimierz Paździorek. I Ns 1000/20

od 2022-07-27 do 2023-01-30

Obwieszczenie dot. złożenia do depozytu sądowego przez ArjoHuntleigh kwoty 214,98 zł do odebrania przez Mirosława Wejera.

Obwieszczenie dot. złożenia do depozytu sądowego przez ArjoHuntleigh kwoty 214,98 zł do odebrania przez Mirosława Wejera. I Ns 596/21

od 2022-07-18 do 2023-01-19

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwory 2000 zł do odebrania przez p. Patryk Peliński.

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwory 2000 zł do odebrania przez p. Patryk Peliński. V Ns 1112/21/24

od 2022-05-23 do 2022-11-24

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 30,45 zł tytułem należności na rzecz Wojciech i Weronika Kdan, do wydania uczestnikom albo ich spadkobiercom.

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 30,45 zł tytułem należności na rzecz Wojciech i Weronika Kdan, do wydania uczestnikom albo ich spadkobiercom. IX Ns 274/22

od 2022-05-10 do 2022-11-14

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 90,00 zł na rzecz Jadwigi i Wojciecha Tomaszewskich, do wydania nastepcom prawnym wierzycieli.

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 90,00 zł na rzecz Jadwigi i Wojciecha Tomaszewskich, do wydania nastepcom prawnym wierzycieli. IX Ns 273/22

od 2022-05-10 do 2022-11-14

Zarządzenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 120,00 zł.

Zarządzenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 120,00 zł. I Ns 94/20

od 2022-04-29 do 2022-10-31

List gończy dot. Bienkiewicz Jarosław.

List gończy dot. Bienkiewicz Jarosław. II Wp 41/20

od 2022-02-01 do 2024-02-01

Dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 133,20 zł. przez Reydel Automotive Poland Sp.A. tyt. ceny za 370 akcji imiennych wykupionych od p. Danieli Placek.

Dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 133,20 zł. przez Reydel Automotive Poland Sp.A. tyt. ceny za 370 akcji imiennych wykupionych od p. Danieli Placek. I Ns 293/17

od 2019-07-26 do 2029-07-01