Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne Ogłoszenia Sądowe


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne Ogłoszenia Sądowe

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie dot. spisu inwentarza spadku po zm. Jarosławie Stefanie Wronce.

Ogłoszenie dot. spisu inwentarza spadku po zm. Jarosławie Stefanie Wronce. VII Nc 275/22

od 2022-11-25 do 2022-12-27

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Rozalii Szarolety w osobie r.pr. Stefana Kowalskiego. Postanowienie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł do odebrania przez spadkobierców Rozalii Szarolety.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Rozalii Szarolety w osobie r.pr. Stefana Kowalskiego. Postanowienie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł do odebrania przez spadkobierców Rozalii Szarolety. I Ns 101/22

od 2022-11-24 do 2022-12-27

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla spadkobierców Stanisława Szarolety syna Marcina w osobie r.pr. Stefana Kowalskiego. Postanowienie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł do odebrania przez..

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla spadkobierców Stanisława Szarolety syna Marcina w osobie r.pr. Stefana Kowalskiego. Postanowienie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł do odebrania przez spadkobierców wierzyciela Stanisława Szarolety syna Marcina i Jadwigi. I Ns 102/22

od 2022-11-23 do 2022-12-27

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 972,31 zł do odbioru przez spadkobierców Józefy Górnej.

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 972,31 zł do odbioru przez spadkobierców Józefy Górnej. I Ns 660/22

od 2022-11-17 do 2023-05-18

Ogłoszenie dot. spisu inwentarza spadku po zm. Marku Stanisławie Szczepanik.

Ogłoszenie dot. spisu inwentarza spadku po zm. Marku Stanisławie Szczepanik.  SLPS 362/2022

od 2022-11-15 do 2022-12-16

Ogłoszenie dot. zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł do odebrania przez Wiktorię Herman.

Ogłoszenie dot. zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł do odebrania przez Wiktorię Herman. IX Ns 1083/21

od 2022-11-07 do 2022-12-08

Zarządzenie z powództwa Future Niestandaryzowany Sekurtyzacyjny Fundusz Inwestycji Zamknięty w Warszawie przeciwko Bartoszowi Łojowi

Zarządzenie z powództwa Future Niestandaryzowany Sekurtyzacyjny Fundusz Inwestycji Zamknięty w Warszawie przeciwko Bartoszowi Łojowi

od 2022-11-02 do 2022-12-05

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 1.500,00 zł do odebrania przez spadkobierców Ludwika Grabowskiego.

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 1.500,00 zł do odebrania przez spadkobierców Ludwika Grabowskiego. I Ns 620/22

od 2022-10-31 do 2022-12-02

Ogłoszenie dot. uznania za zmarłego p. Tadeusz Szlandrowicz.

Ogłoszenie dot. uznania za zmarłego p. Tadeusz Szlandrowicz. I Ns 153/22/3

od 2022-09-16 do 2023-03-17

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 510,83 zł do odebrania przez Stefana Zupę lub jego spadkobierców.

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego  kwoty 510,83 zł do odebrania przez Stefana Zupę lub jego spadkobierców. V Ns 6/22/24

od 2022-09-09 do 2023-03-10

Obwieszczenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 1811,00 zł do odebrania przez spadkobierców po zm. Kazimierz Paździorek.

Obwieszczenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 1811,00 zł do odebrania przez spadkobierców po zm. Kazimierz Paździorek. I Ns 1000/20

od 2022-07-27 do 2023-01-30

Obwieszczenie dot. złożenia do depozytu sądowego przez ArjoHuntleigh kwoty 214,98 zł do odebrania przez Mirosława Wejera.

Obwieszczenie dot. złożenia do depozytu sądowego przez ArjoHuntleigh kwoty 214,98 zł do odebrania przez Mirosława Wejera. I Ns 596/21

od 2022-07-18 do 2023-01-19

List gończy dot. Bienkiewicz Jarosław.

List gończy dot. Bienkiewicz Jarosław. II Wp 41/20

od 2022-02-01 do 2024-02-01

Dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 133,20 zł. przez Reydel Automotive Poland Sp.A. tyt. ceny za 370 akcji imiennych wykupionych od p. Danieli Placek.

Dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 133,20 zł. przez Reydel Automotive Poland Sp.A. tyt. ceny za 370 akcji imiennych wykupionych od p. Danieli Placek. I Ns 293/17

od 2019-07-26 do 2029-07-01