Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne Ogłoszenia Sądowe


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne Ogłoszenia Sądowe

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 982 zł do odbioru przez spadkobierców p. Marek Piotrowski.

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 982 zł do odbioru przez spadkobierców p. Marek Piotrowski. V Ns 641/19/5

od 2020-07-10 do 2020-08-10

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 121,40zł tytułem przynusowego wykupu akcji imiennych firmy Elektromontaż

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 121,40zł tytułem przynusowego wykupu akcji imiennych firmy Elektromontaż. I Ns 162/19

od 2020-07-07 do 2020-08-10

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 121,40zł do odbioru przez spadkobierców p. Roman Stróżyk.

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 121,40zł do odbioru przez spadkobierców p. Roman Stróżyk. I Ns 184/19

od 2020-07-07 do 2020-08-10

Postanowienie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 7.822,50zł do odbioru przez spadkobierców p. Ireneusz Krauze.

Postanowienie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 7.822,50zł do odbioru przez spadkobierców p. Ireneusz Krauze. I Ns 736/19

od 2020-07-02 do 2020-08-03

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 182,10zł z tytułu przymusowego wykupu akcji imiennych.

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 182,10zł z tytułu przymusowego wykupu akcji imiennych. I Ns 174/19

od 2020-07-01 do 2020-08-03

Ogłoszenie dot. wezwanie p. Dariusz Kaczmarek do zgłoszenia udziału w sprawie pod rygorem ustanowienia kuratora.

Ogłoszenie dot. wezwanie p. Dariusz Kaczmarek do zgłoszenia udziału w sprawie pod rygorem ustanowienia kuratora. I Ns 820/17

od 2020-06-25 do 2020-07-27

Wezwanie do podjęcia depozytu przez p. Henryka Koblańska, pod rygorem jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Wezwanie do podjęcia depozytu przez p. Henryka Koblańska, pod rygorem jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa. IX Ns 816/16

od 2020-06-25 do 2020-12-28

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 126zł do odbioru dla następców prawnych spółki Żyrafa Pożyczki sp. z o.o.

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 126zł do odbioru dla następców prawnych spółki Żyrafa Pożyczki sp. z o.o. I Ns 91/20

od 2020-06-24 do 2020-07-27

Postanowienie dot. złożenia czterech depozytów sądowych w sprawie z wniosku p. Maciej i Wanda Andrzejewscy.

Postanowienie dot. złożenia czterech depozytów sądowych w sprawie z wniosku p. Maciej i Wanda Andrzejewscy. I Ns 257/19/13

od 2020-06-23 do 2020-12-24

Postanowienie dot. złożenia czterech depozytów sądowych - dot. sprawy z wniosku p. Sabina Patalas.

Postanowienie dot. złożenia czterech depozytów sądowych - dot. sprawy z wniosku p. Sabina Patalas. I Ns 183/19

od 2020-06-23 do 2020-12-24

Wezwanie p. Jakub Juszczak do zgłoszenia udziału w sprawie pod rygorem ustanowienia kuratora.

Wezwanie p. Jakub Juszczak do zgłoszenia udziału w sprawie pod rygorem ustanowienia kuratora. I C 2015/18

od 2020-06-22 do 2020-07-23

Postanowienie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 1gr. do odbioru przez spadkobierów p. Józefa Plewkiewiczowa.

Postanowienie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 1gr. do odbioru przez spadkobierów p. Józefa Plewkiewiczowa. I Ns 373/18/12

od 2020-06-19 do 2020-07-20

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 426zł do odbioru przez spadkobierców p. Kazimierz Romik.

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 426zł do odbioru przez spadkobierców p. Kazimierz Romik. I Ns 1081/19/D

od 2020-06-19 do 2020-07-20

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sześciu depozytów sądowych w kwocie 1 gr. w sprawie z wniosku p. Władysława Bocian.

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sześciu depozytów sądowych w kwocie 1 gr. w sprawie z wniosku p. Władysława Bocian. IX Ns 307/13

od 2020-06-19 do 2020-07-20

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 1gr. do odbioru przez p. Wiktoria Hermann lub jej spadkobierców.

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu sądowego w kwocie 1gr. do odbioru przez p. Wiktoria Hermann lub jej spadkobierców. IX Ns 901/19

od 2020-06-10 do 2020-07-13

Ogłoszenie w sprawie o stwierdzenie zgonu p. Carla Riedel.

Ogłoszenie w sprawie o stwierdzenie zgonu p. Carla Riedel. V Ns 911/17

od 2020-05-28 do 2020-08-28

Postanowienie w spr. zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego p. Irenie Urbańskiej kwoty 0.0003 zł. tyt. spłaty wierzytelności.

Postanowienie w spr. zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego p. Irenie  Urbańskiej kwoty 0.0003 zł. tyt. spłaty wierzytelności. I Ns 562/19

od 2020-05-11 do 2020-11-12

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu w kwocie 0,10 zł. do odbioru przez p. Marcin Żabder lub jego następców prawnych.

Ogłoszenie dot. złożenia depozytu w kwocie 0,10 zł. do odbioru przez p. Marcin Żabder lub jego następców prawnych. I Ns 55/19

od 2020-02-12 do 2020-08-13

Ogłoszenie w sprawie zezwolenia dla Elekromontaż-Poznań Sp.a. z siedzibą w Poznaniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 364,20zł. tyt. świadczenia należnego wierzycielowi p. Krzysztof Nowak.

Ogłoszenie w sprawie zezwolenia dla Elekromontaż-Poznań Sp.a. z siedzibą w Poznaniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 364,20zł. tyt. świadczenia należnego wierzycielowi p. Krzysztof Nowak. I ns 167/19

od 2020-01-17 do 2020-07-17

Ogłoszenie w sprawie zezwolenia dla Elekromontaż-Poznań Sp.A. na złożenie do depozytu sądowego kwoty 485,60 zł.tyt. świadczenia należnego wierzycielowi Maciejowi Maciejewskiemu.

Ogłoszenie w sprawie zezwolenia dla Elekromontaż-Poznań Sp.A. na złożenie do depozytu sądowego kwoty 485,60 zł.tyt. świadczenia należnego wierzycielowi Maciejowi Maciejewskiemu. I Ns 163/19

od 2020-01-16 do 2020-08-17