Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty dotyczące konkursów na dyrektorów miejskich instytucji kultury


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty dotyczące konkursów na dyrektorów miejskich instytucji kultury

Komunikat Termin ważności

Konkurs na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu

PREZYDENT MIASTA POZNANIA OGŁASZA KONKURS

na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w PoznaniuDo konkursu na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, mogą przystąpić kandydatki lub kandydaci spełniający następujące kryteria wskazane w zarządzeniu Nr 696/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2023 r.Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (pok. 115) bądź przesyłać na adres ww. wydziału, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2023 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: KONKURS NA KANDYDATKĘ/KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ, a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydatki/kandydata.Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: 31 stycznia 2024 r.Informacje o działalności oraz o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru Polskiego w Poznaniu kandydatki/kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w siedzibie instytucji (Poznań, ul. 27 Grudnia 8/10, tel.: 61 852 64 95) oraz w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania (tel.: 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl) włącznie do 13 października 2023 r.Pełna treść ogłoszenia konkursowego wraz z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie:Zarządzenie nr 696/2023/P - bip.poznan.pl

od 2023-08-30 do 2024-01-31

Konkurs na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OGŁASZA KONKURS
   na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora
   Teatru Polskiego w Poznaniu

Do konkursu na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego
w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, mogą przystąpić kandydatki lub kandydaci spełniający następujące kryteria wskazane w zarządzeniu Nr 696/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia
29 sierpnia 2023 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (pok. 115) bądź przesyłać na adres ww. wydziału, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie
do 20 października 2023 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: KONKURS NA KANDYDATKĘ/KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ, a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydatki/kandydata.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: 31 stycznia 2024 r.

Informacje o działalności oraz o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru Polskiego w Poznaniu kandydatki/kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w siedzibie instytucji (Poznań, ul. 27 Grudnia 8/10, tel.: 61 852 64 95) oraz w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania (tel.: 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl) włącznie do 13 października 2023 r.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego wraz z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie:

Zarządzenie nr 696/2023/P - bip.poznan.pl

od 2023-08-29 do 2024-01-31