Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkurach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określ. w pkt. 1-32" ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkurach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określ. w pkt. 1-32" ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Komunikat Termin ważności

Otwarty konkurs ofert nr 17/2023 w obszarze działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 17/2023

NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3, W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PKT 1-32A.

w latach 2023-2025I.      Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Lp.Nazwa zadania publicznegoPoniesione wydatki w roku 2022Planowane wydatki w 2023 rokuPlanowane wydatki w 2024 rokuPlanowane wydatki w 2025 roku
1.Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych399 600,00 zł400 000,00 zł400 000,00 zł400 000,00 zł

II.      Opis zadania publicznego

Zadanie: Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Cel zadania: Celem zadania jest wspieranie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz wzmacnianie potencjału istniejącego już III sektora na terenie miasta Poznania oraz stworzenie przestrzeni do integracji sektora pozarządowego oraz zwiększenie zakresu współpracy pomiędzy organizacjami. 

Grupa docelowa: Miejscem realizacji zadania jest Miasto Poznań, a adresatami zadania są mieszkańcy Poznania, wolontariusze oraz organizacje pozarządowe i realizatorzy inicjatyw obywatelskich realizowanych na rzecz mieszkańców Poznania.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym stanowiącym załącznik do komunikatu. 

od 2022-11-09 do 2022-12-15