Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"

Komunikat Termin ważności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 26/2023

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 26/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM W 2023 ROKU


Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1) Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną
   planowane wydatki w  2023 roku - 300 000,00 zł

od 2022-11-21 do 2022-12-12

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 99/2022 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 99/2022 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku, organizacj pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 797/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2022r.

Zadanie publiczne: "Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną"

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

od 2022-11-09 do 2022-12-31

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 97/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2022 roku.

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 97/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2022 roku, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 756/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 października 2022 roku.

Zadanie publiczne: "Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów - mieszkańców z terenu Osiedla Rataje

od 2022-10-14 do 2022-12-23

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 95/2022

Rozstrzygnięcię otwartego konkursu ofert nr 95/2022 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów przebywających w domach pomocy społecznej w Poznaniu, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2022 roku na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 715/2022/P z dnia 23.09.2022 r.

od 2022-09-23 do 2022-12-31

Zarządzenie Prezydenta nr 579/2022/P z dnia 21 lipca 2022 r. ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 81/2022 na powierzenie realizacji zadań MP w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"

Treść zarządzenia w załącznikach

od 2022-07-21 do 2022-12-31

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 83/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2022 r.

Zarządzeniem Nr 580/2022/P z dnia 22 lipca 2022 roku Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru oferty na realizację zadania publicznego w roku 2022 w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka". Podmiot który otrzymały dotację na realizację zadania pn. .: "Utworzenie i organizacja Centrum Integracji Międzypokoleniowej - Dojazd",  wskazany zostały w załączniku do zarządzenia. 

od 2022-07-22 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 62/2022 na powierzenie realizacji zadań miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2022

Zadania:

1. Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów z Osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobylepole

2. Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów poprzez organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych na terenie Osiedla św. Łazarz, połączonych między innymi z rekreacją ruchową

3. Organizacja i zapewnienie środowiskowego wsparcia na działania klubow seniora z Osiedla Ławica

na podstawie zarządzenia nr 383/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.05.2022 r.

od 2022-05-13 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 48/2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 48/2022 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" pt. "Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia na obszarze Św. Łazarza i Starego Miasta w Poznaniu" w 2022 roku

na podstawie zarządzenia nr 241/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29.03.2022 roku

od 2022-03-29 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 35/2022 na powierzenie realizacji zadań miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2022

Zadanie: Działania służące poprawie stanu fizycznego i spychicznego seniorów miedzy innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniajace i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji

Na podstawie Zarządzenia nr 149/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1.03.2022 roku

od 2022-03-01 do 2022-12-31

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert nr 9/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2022 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 9/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" obejmujacych opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób starszych poprzez zapewnienie dziennej opieki w senioralnym domu krótkiego pobytu oraz mobilne usługi dla seniorów w 2022 roku, na podstawie zarządzenia nr 979/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2021 roku.

od 2021-12-29 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"pt.: "Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia" w 2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 9/2022 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", pt. "Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia", w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie zarzadzenia nr 978/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 grudnia 2021 roku.

od 2021-12-28 do 2022-12-31