Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"

Komunikat Termin ważności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 25/2022

OTWARTY KONKURS OFERT NR 25/2022 NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM W 2022 ROKU    

Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynkui rekreacji - planowany koszt 500 000,00 zł

od 2021-11-30 do 2021-12-27

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 85/2021 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 85/2021 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów przebywających w domach pomocy społecznej w Poznaniu, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2021 roku na podstawie zarządzenia nr 878/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2021 roku.

od 2021-12-01 do 2021-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 82/2021 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania na rzecz społeczności Rad Osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym' , w 2021 roku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 82/2021 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania na rzecz społeczności Rad Osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" pt." Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów - mieszkańców z terenu Osiedla Rataje" w 2021 rokuroku, na podstawie zarządzenia nr 846/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 listopada 2021 roku.

od 2021-11-19 do 2021-12-23

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert nr 81/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 81/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 814/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 października 2021 roku.

od 2021-11-03 do 2021-12-31

ZARZĄDZENIE NR 718/2021/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 10 września 2021r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 78/2021 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2021.

ZARZĄDZENIE NR 718/2021/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 10 września 2021r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 78/2021 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2021, w okresie od 15.09.2021 do 31.12.2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

od 2021-09-10 do 2021-12-31

OTWARTY KONKURS OFERT NR 78/2021 NA WYBÓR OPERATORA KONKURSU NA MIKRODOTACJE W RAMACH REGRANTINGU NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM w roku 2021

  1. Opis zadania publicznego.

Zadanie 1: "Mikrogranty dla seniorów 2021" - wspieranie działań aktywizujących i integrujących środowisko senioralne oraz inicjatyw międzypokoleniowych w formie regrantingu.

1)      cel konkursu: Otwarty konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotu - organizacji pozarządowej, zwanej Operatorem, który przeprowadzi nabór wniosków w konkursie "Mikrogranty dla seniorów 2021" dla grup nieformalnych w zakresie wsparcia realizacji działań aktywizujących i integrujących środowiska senioralne oraz inicjatywy międzypokoleniowe.

Cele naboru na mikrogranty:

  • zwiększenie liczby oraz różnorodności działań w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw międzypokoleniowych oraz integrujących i aktywizujących środowiska senioralne;
  • wspieranie  działań wynikających z potrzeb danej społeczności;
  • wspieranie współdziałania mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie celów  o charakterze dobra wspólnego;
  • wspieranie aktywności społecznej seniorów (osób w wieku 60 lat i powyżej), poprzez umożliwienie realizacji działań grupom nieformalnym (co najmniej 3 osobowym)  seniorów i seniorek mieszkających w Poznaniu (w tym także z klubów seniora).
  • promocja inicjatyw senioralnych i międzypokoleniowych.

Planowana kwota dotacji: 60 000,00zł (sześćdziesiąt tysięcy zł.)

Szczegółowe informacje zostały zawarte w ogłoszeniu.

od 2021-08-04 do 2021-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 48/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 48/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w okresie od 10 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 403/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 maja 2021 roku.

od 2021-05-07 do 2021-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania Nr 392/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 45/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku

od 2021-04-28 do 2021-12-31

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2021 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2021 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2021 roku na podstawie zarządzenia nr 181/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 4 marca 2020 roku.

od 2021-03-05 do 2021-12-31

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert nr 7/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert nr 7/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku, na podstawie zarządzenia nr 1068/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2020 roku.

od 2020-12-31 do 2021-12-31

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert nr 7/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert nr 7/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku, na podstawie zarządzenia nr 1065/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2020 roku.

od 2020-12-31 do 2021-12-31