Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 57/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" w 2021 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 57/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania  w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" w 2021 roku, polegających na realizacji zadania publicznego pod nazwą: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

od 2021-05-31 do 2021-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 55/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" w 2021 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 55/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania  w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" w 2021 roku, polegających na realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych, mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

od 2021-05-28 do 2021-12-31