Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"

Komunikat Termin ważności

ZARZĄDZENIE NR 863/2019/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 28 października 2019r.- rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 88/2019 na realizację zadań w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 88/2019 na realizację zadań w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na realizację zadania pt. "Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach zachowania trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania", który był realizowany w latach 2016-2019 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

od 2019-10-28 do 2020-05-31