Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"

Komunikat Termin ważności

Zarządzenie Nr 232/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 marca 2022r.

Zarządzeniem Nr 232/222/P z dnia 25 marca 2022r. Prezydent Miasta Poznania rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 39/2022 na powierzenie realizacji zadań publicznych w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania pn. Edukacja ekologiczna w Poznaniu poprzez realizację inicjatyw w formie regrantingu.

od 2022-03-28 do 2022-12-31

Zarządzenie Nr 180/2022/P Prezydenta Miasta Poznania

Zarządzeniem Nr 180/2022/P z dnia 9 marca 2022r. Prezydent Miasta Poznania rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 40/2022 na powierzenie realizacji zadań publicznych w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

od 2022-03-09 do 2022-12-31

OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 39/2022 - KOS-IX.524.2.2022

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LIII/990/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok oraz uchwały nr LVII/1067/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2022 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 39/2022

NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

w roku 2022

W załączeniu szczegóły konkursu.

od 2022-01-28 do 2022-12-31

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 40/2022 - KOS-IX.524.1.2022

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały nr LIII/990/VIII/2021 Rady Miasta z dnia 19 października 2021 roku  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok oraz uchwały nr LVII/1067/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2022 rok,

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

ogłasza:

OTWARTY KONKURS NR 40/2022

 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA

W OBSZARZE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT

ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO 

W 2022 ROKU

W załączeniu szczegóły konkursu.

od 2022-01-18 do 2022-12-31