Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"

Komunikat Termin ważności

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU NR 40/2021 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA W OBSZARZE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO W 2021 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 375/2021/P z dnia  27 kwietnia 2021 r. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości:

  1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 375/2021/P z dnia  27 kwietnia 2021 r. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska podaje informację o ofertach, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Poznania.
  2. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 375/2021/P z dnia 27 kwietnia 2021 r. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska podaje informację o ofertach, którym nie przyznano dotacji z budżetu Miasta Poznania.
  3. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 375/2021/P z dnia  27 kwietnia 2021 r. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska podaje informację o ofertach, które nie spełniły warunków formalnych.

Integralną częścią niniejszego ogłoszenia są:

  • załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 375/2021/P z dnia  27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o ofertach, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Poznania,

  • załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 375/2021/P z dnia  27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o ofertach, którym nie przyznano dotacji z budżetu Miasta Poznania.

  • załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 375/2021/P z dnia  27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o ofertach, które nie spełniły warunków formalnych.

od 2021-04-29 do 2021-12-31