Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.)" w 2020 roku., na podstawie zarządzenia nr 303/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 kwietnia 2020 roku.

Dotyczące następujących zadań:

1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

2. Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania

od 2020-04-27 do 2020-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 39/2020

w sprawie rostrzygnięcia konkursu ofert nr 39/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz.U.   z 2020 r. poz. 295)" w 2020 roku.

od 2020-03-16 do 2020-12-31

Zarządzenie zmieniające dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2020

Na mocy zarządzenia nr 118/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 lutego 2020 r. zmienia się zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)" w 2020 roku.

od 2020-02-17 do 2020-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)" w 2020 roku, na podstawie zarządzenia nr 43/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 stycznia 2020 roku.

od 2020-01-22 do 2020-12-31

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Ochrona i promocja zdrowia (...)" w 2020 roku.

ZARZĄDZENIE NR 1096/2019/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 30 grudnia 2019r. w  sprawie

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)" w 2020 roku.

od 2019-12-30 do 2020-12-31

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Ochrona i promocja zdrowia (...)" w 2020 roku.

ZARZĄDZENIE NR 1097/2019/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze:  "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej" (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) w 2020 roku

od 2019-12-30 do 2020-12-31

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy dla miasta Poznania na lata 2019-2023".

Prezydent Miasta Poznania informuje, że 2 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie komisji  konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 625/2019/P z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy dla miasta Poznania na lata 2019-2023", w związku z realizacją uchwały Nr III/22/VIII/2018 Rady Miasta Poznania dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej. W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową postępowania, na realizatora ww. programu, została wybrana Edictum sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

 Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Miasta Poznania: www.poznan.pl (Informacja dla mieszkańca, zakładka "Zdrowie-portal" oraz realizatora programu: www.edictum.pl.   

od 2019-08-06 do 2023-12-31

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na wybór realizatora "Programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60. roku życia zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023".

Prezydent Miasta Poznania informuje, że 2 sierpnia 2019 odbyło się posiedzenie komisji  konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 626/2019/P z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60. roku życia, zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023" w związku z realizacją uchwały Nr III/22/VIII/2018 Rady Miasta Poznania dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej. W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową postępowania, na realizatora ww. programu, została wybrana Edictum sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

 Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Miasta Poznania: www.poznan.pl (Informacja dla mieszkańca, zakładka "Zdrowie-portal" oraz realizatora programu: www.edictum.pl     

od 2019-08-06 do 2023-12-31