Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 47/2022 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w roku 2022.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 47/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "promocja i organizacja wolontariatu" w roku 2022, na podstawie zarządzenia nr 236/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 marca 2022 roku.

Zadanie:

"Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty wsparcia dla szkolnych opiekunów wolontariatu".

Termin realizacji zadnia publicznego: 01.04.2022-31.12.2022

Kwota dofinansowania: 35 000,00 zł.

od 2022-03-31 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 42/2022 na powierzanie realizacji zadania publicznego w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w roku 2022.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 42/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w roku 2022, na podstawie zarządzenia nr 238/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 marca 2022 roku.

Zadanie:

"Inicjowanie, wspieranie i promocja wolontariatu w Poznaniu poprzez realizację inicjatyw wolontariackich w formie regrantingu"

Termin realizacji zadania publicznego: 01.04.2022-31.12.2022

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

od 2022-03-31 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2022 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w roku 2022.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "promocja i organizacja wolontariatu" w 2022 roku, na podstawie zarządzenia nr 237/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 marca 2022 roku.

Zadanie:

"Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Poznaniu"

Termin realizacji zadania publicznego: 01.04.2022 - 31.12.2022

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł.

od 2022-03-31 do 2022-12-31