Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 86/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 86/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 645/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 sierpnia 2022 roku.

Zadanie publiczne nr 1: Prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień behawioralnych

Zadanie publiczne nr 2: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób profesjonalnie związanych z profilaktyką uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych

od 2022-08-25 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 85/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 85/2022

na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

Nazwa zadania publicznego: Specjalistyczne wsparcie skierowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Planowane wydatki w roku 2022: 150 000,00 zł

od 2022-08-10 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 57/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" - wypoczynek letni

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 57/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" - wypoczynek letni.

Zadania:

1) Organizacja wypoczynku letniego (obozy, kolonie) dla dzieci i młodzieży zagrożonych problemem uzależnień od alkoholu i nowych substancji psychoaktywnych,

2) Organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży zagrożonych problemem uzależnień od alkoholu i nowych substancji psychoaktywnych.

od 2022-04-29 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 56/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 56/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

Zadanie: Wspieranie programów i działań skierowanych do osób zakażonych HIV i/lub żyjących z AIDS oraz ich bliskich

od 2022-04-29 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 58/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 58/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 335/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 kwietnia 2022 roku.

Zadanie: "Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez dofinansowanie miejsc w Centrach Integracji Społecznej w Poznaniu"

od 2022-04-27 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 55/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2022-2024

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 55/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2022-2024, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 336/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 kwietnia 2022 roku.

Zadanie: "Wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych dla osób uzależnionych w kryzysie bezdomności"

od 2022-04-27 do 2024-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 12/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze Przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 12/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na lata 2022-2024, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr..../2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia... grudnia 2021 roku.

od 2021-12-30 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 13/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze Przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym (przecidziałanie przemocy)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 13/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na lata 2022-2024, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 1009/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2021 roku.

od 2021-12-23 do 2024-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2022 (NARKOTYKI)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2022 (NARKOTYKI), organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 1005/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2021 roku.

od 2021-12-27 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 14/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2022-2024

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 14/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2022-2024, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 980/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2021 roku.

Zadanie: "Wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych dla osób uzależnionych w kryzysie bezdomności"

od 2021-12-20 do 2024-12-31

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt."Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II"

Projekt jest kontynuacją wcześniejszej, I edycji, która realizowana była w latach 2017-2020. 

Celem aktualnej - II edycji, jest objęcie wsparciem 2405 osób, w tym 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu 11 gmin oraz Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób prowadzących 50 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Realizacja projektu będzie polegała na:·       

-utrzymaniu 25 etatów asystentów rodziny i utworzenie 1 nowego etatu,·       -utrzymaniu 5 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,·       -utrzymaniu 2 etatów psychologa, 1 etatu pedagoga, 1 etatu psychoedukatora i 1/16 etatu mediatora,·     -angażu 15 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarczych w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych,·       -przeprowadzeniu szkoleń i superwizji, konsultacji psychologicznych oraz grup wsparcia pracy dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego,·       -przeprowadzeniu min. 23 897 godz. usług specjalistycznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,·       -utrzymaniu usług 2 rodzin wspierających i utworzeniu 1 nowej rodziny wspierającej,·       -zrealizowaniu usług dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (m.in. wsparcie psychologiczne, terapia uzależnień, itp.).

Instytucje zaangażowane w realizację projektu partnerskiego:·       Miasto Poznań - Partner Wiodący·       Gmina Czerwonak / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku·       Gmina Luboń / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu·       Gmina Murowana Goślina / Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie·      Gmina Oborniki / Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach·       Powiat Poznański / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie·       Gmina Puszczykowo / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej·       Gmina Rokietnica / Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy·       Gmina Skoki / Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach·       Gmina Swarzędz / Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu·       Gmina Śrem / Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie·       Gmina Tarnowo Podgórne / Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym·       Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo.

Partnerzy współpracują na każdym etapie tworzenia projektu. Każdy Partner posiada bogate doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz z rodzinami borykającymi się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Partnerstwo tworzy możliwość korzystania z doświadczeń i zasobów wszystkich podmiotów je tworzących, w tym organizacji pozarządowej.Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II", realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

od 2020-03-01 do 2023-02-28

ZARZĄDZENIE NR 1099/2019/P z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 8/2020) na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latch 2020 - 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 1-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

od 2019-12-31 do 2022-12-31