Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji"

Komunikat Termin ważności

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 84/2022 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI w roku 2022

Nazwa zadania publicznego: Systemy wsparcia osób i grup narażonych na łamanie praw człowieka - upowszechnianie i ochrona praw kobiet

Kwota dofinansowania: 80.000,00 zł

od 2022-08-16 do 2022-12-15

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 38/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2022 r.

W okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku postanawia się realizować zadanie publiczne w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pt. "Specjalistyczne wsparcie dla osób narażonych na łamanie praw człowieka, zagrożonych dyskryminacją i dyskryminowanych", przekazując na ten cel kwotę 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

od 2022-03-09 do 2022-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 24/2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 24/2022 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji" obejmującego wsparcie grup narażonych na łamanie praw człowieka w 2022 roku, zostało wykonane na podstawie zarządzenia nr 1011/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2021 roku.

od 2021-12-27 do 2022-12-31