Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"

Komunikat Termin ważności

ZARZĄDZENIE NR 239/2020/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 16 marca 2020 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 36/2020 na powierzanie realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 36/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania  w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

od 2020-03-18 do 2020-12-31

ZARZĄDZENIE NR 1062/2019/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2019 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 14/2020 na wspieranie realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 14/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania  w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

od 2019-12-30 do 2020-12-31

ZARZĄDZENIE NR 1061/2019/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2019 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 13/2020 na wspieranie realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 13/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania  w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

od 2019-12-30 do 2020-12-31

Publikacja zarządzenia zmieniającego w sparwie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2017

Zarzadzenie nr 860/2019/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 października 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert nr 9/2017 na wspieranie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku.

od 2019-10-28 do 2020-12-31