Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Antoninek, rejon ul. Darniowej (działka 3/130, działka 3/131 i działka 3/132) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ul. Darniowej obręb Głowieniec arkusz 07 działka 3/130 (RIVa) pow. 700 m2 KW PO2P/00111076/5;

- rejon ul. Darniowej obręb Głowieniec arkusz 07 działka 3/131 (RIVa) pow. 700 m2 KW PO2P/00111076/5;

- rejon ul. Darniowej obręb Głowieniec arkusz 07 działka 3/132 (RIVa) pow. 835 m2 KW PO2P/00111076/5.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 2 lipca 2020 r.

Przetargi odbędą się dnia 9 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-06-05 do 2020-07-09

Rekomendacje dla uczestników przetargów dotyczące zasad bezpieczeństwa

Rekomendacje dla uczestników przetargów dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas przeprowadzania przetrargów na sprzedaż nieruchomości, w związku z obowiązującym stanem epidemii.

od 2020-07-01 do 2020-08-31

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Naramowice, rejon ul. Czarnucha (działka 29/47) oraz rejon ul. Rubież i Czarnucha (działka 29/57 i działka 29/59) - tereny pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w Poznaniu:

- rejon ul. Czarnucha - obręb Naramowice arkusz 11 działka 29/47 (RIVa) pow. 8387 m2 KW PO1P/00170756/0,

- rejon ulic: Rubież i Czarnucha - obręb Naramowice arkusz 11 działka 29/57 (RIVa, RIVb) pow. 4548 m2 KW PO1P/00170756/0,

- rejon ulic: Rubież i Czarnucha - obręb Naramowice arkusz 11 działka 29/59 (RIVa) pow. 4569 m2 KW PO1P/00170756/0.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 30 lipca 2020 r.

Przetargi odbędą się dnia 6 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, Sala Nr 209.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-05-22 do 2020-08-06

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Żegrze, ul. Unii Lubelskiej - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  lub zabudowę usługową, położonej w Poznaniu:

ul. Unii Lubelskiej - obręb Żegrze arkusz 15

działka 5/6 (Bp) pow. 16 996 m2 KW PO2P/00105640/5 i

działka 5/13 (RIVa) pow. 3540 m2 KW PO2P/00116144/8 - pow. łączna 20 536 m2 oraz

działka 5/14 (RIVa) pow. 1329 m2 KW PO2P/00116144/8 w udziale 1/2 części

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 9 lipca 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 16 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2020-05-13 do 2020-07-16