Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

-  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-  na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 18.02.2020 r. została wydana decyzja nr 27/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na, budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV, przewidzianego do realizacji na terenie części działek nr 1/19, arkusz 19 oraz 2/44 i 2/45, arkusz 18, obręb Jeżyce, położonych przy ul. Nowy Świat/Szpitalna w Poznaniu, z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.323.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania,
pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki
godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-02-21 do 2020-03-06

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

-  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-  na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 18 lutego 2020 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa preizolowanej sieci cieplnej na osiedlu mieszkaniowym "Powstań Narodowych"
3 - 28 w Poznaniu. Odcinek (C2/3) (C2/3C) - węzłów cieplnych W1624; W1625; W1626
i W1623. Budowa sieci preizolowanej w ramach przebudowy będącej w złym stanie technicznym sieci cieplnej kanałowej" przewidzianej do realizacji na działce nr 6/15, ark. 08, obręb Rataje położonej w Poznaniu na os. Powstań Narodowych.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.41.2020), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania,
pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-02-21 do 2020-03-13

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,iż w dniu 17.02.2020 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa preizolowanej sieci cieplnej na osiedlu mieszkaniowym "Lecha" do budynków 2-13 i 45-66 w Poznaniu, odcinek: pkt. (25/12) (x)-W891 i W879. Budowa niniejszej sieci preizolowanej w ramach przebudowy będącej w złym stanie technicznym sieci cieplnej kanałowej", przewidzianej do realizacji na działkach nr: 15/4 i 13/8, ark. 02, obręb Żegrze.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.40.2020), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-02-20 do 2020-03-06

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 17 lutego 2020 r. została wydana decyzja nr 26/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 86/2 (cz.), 66/11 (cz.), 66/12 (cz.),
akr. 03 obręb Starołęka, położonych w Poznaniu w rejonie ulicy Starołęckiej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.321.2019),
w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-02-19 do 2020-03-04

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIEUSTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 11 lutego 2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci wodociągowej" przewidzianej do realizacji na działkach nr: 4/44 (cz.) oraz 4/70, ark. 21, obręb Spławie, położonej w Poznaniu przy ul. Przyjemnej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.36.2020), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-02-20 do 2020-03-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 13 lutego 2020r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek A17 spółki z o.o.
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci oświetlenia drogowego" przewidzianej do realizacji na działkach nr 4/3, 4/8, 4/9, 3/1, ark. 05, obręb Wilda położonych w Poznaniu przy ul. ks. J. Wujka i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.38.2020), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-02-21 do 2020-03-06

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 11.02.2020 r. została wydana decyzja nr 25/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-0,4kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, przewidzianego do realizacji na terenie działek nr 21/1 i 21/2 (część), arkusz 18, obręb Łazarz, położonych przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu, z wniosku ENEA Operator
Sp. z o.o.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.309.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-02-18 do 2020-03-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIEUSTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 06.02.2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek ATAL S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "budowa sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczną ścieków", przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 31/1, 34/1, 37/7, 40/3, 34/2, 37/8, 40/4, 13/13, 63/4 (cz.), arkusz 19, obręb Łazarz położonych w rejonie ul. Ptasiej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.32.2020), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-02-18 do 2020-03-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,iż 17.02.2020 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV na terenie części działek oznaczonych
nr ewid. 5/19, 5/26, 5/55, 5/54, 5/48, 5/49, 5/23, 5/51, 8, ark. 01, obr. Główna w rejonie
ul. Gdyńskiej i Energetycznej w Poznaniu.W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV-U06.6733.125.2018),
w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-02-18 do 2020-03-03

Zawiadomienie dot. oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - budowy łącznicy nr 853 w ramach zadania "Prace na obwodnicy towarowej Poznania".

Zawiadomienie dot. oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - budowy łącznicy nr 853 w ramach zadania "Prace na obwodnicy towarowej Poznania". DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.138.2019.KM.13

od 2020-02-17 do 2020-03-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO PODJĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIEUSTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

-  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-  na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu z dnia 24 października 2019 r. sygn. akt IV SA/Po 397/19 uchylającym zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 grudnia 2018 r.
nr SKO.GP.4000.1029.2018 i poprzedzającą ją decyzje Prezydenta Miasta Poznania nr 160/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. (data wpływu akt: 05.02.2020 r.), podjęto czynności
w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV na terenie części działek oznaczonych nr ewid. 5/19, 5/26, 5/55, 5/54, 5/48, 5/49, 5/23, 5/51, 8, ark. 01, obr. Główna w rejonie ul. Gdyńskiej i Energetycznej w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV-U06.6733.125.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-02-18 do 2020-03-03

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawiadamiam o wydaniu w dniu 14.02.2020r. decyzji nr 328/2020, znak UA-IV.6740.2981.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rzecz zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania (reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Olejniczaka - p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań), dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Mleczowej w Poznaniu,

od 2020-02-17 do 2020-03-02

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że 07.02.2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako: "demontaż istniejącej stacji transformatorowej MST-126 i budowa w jej miejsce nowej stacji małogabarytowej wraz z powiązaniami liniowymi nn 0,4 kV, budowie linii SN kablowych 15 kV wraz z liniami sterowniczymi pomiędzy stacjami transformatorowymi: MST-126 i MST- 309, MST-1641 i MST-621 i MST-1536 oraz MST-1569 i MST-839" przewidzianej do realizacji na działkach nr :

- 3/49, 3/41, 17/3 (cz.), ark. 19, obręb Junikowo,

- 10/11, 10/10 (cz.), ark. 06, obręb Kotowo,

- 47/2 (cz.), 43/2, 25/1 (cz.), 37 (cz.), 20, 21, 22, 23/5, 6 (cz.), 24/1, 25/2 (cz.), ark. 05, obręb Kotowo,

- 45 (cz.), ark. 07, obręb Kotowo,

- 59/21, 59/8 (cz.), ark. 08, obręb Kotowo,

- 3/98 (cz.), 3/37, 3/82 (cz.), 3/96, 4 (cz.), ark. 28, obręb Debiec

położonych w Poznaniu w rejonie ulicy Mieleszyńskiej/ Modlibowskiej/ Kotowo/ Leszczyńskiej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.35.2020), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA 17.02.2020 r.

od 2020-02-17 do 2020-03-02

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 22.01.2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa ścieżki pieszej wraz z oświetleniem drogowym, od ul. Szpaków do ul. Stalowej w Poznaniu", przewidzianej do realizacji na częściach działek nr: 17/2, 17/1, 17/8, 20/5, ark. 09, obręb Kobylepole, położonej przy ul. Szpaków i ul. Stalowej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.17.2020), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA 17.02.2020 r.

od 2020-02-17 do 2020-03-02

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 3.02.2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek ENEA Operator Sp.z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "zasilenie w energię elektryczną dz. nr 4/87 - 4/89 oraz 4/93 - 4/95 w m. Poznań, ul. Michałowo", przewidzianej do realizacji na działce nr 4/84 oraz na częściach działek nr: 4/31, 4/87, 4/88, 4/89, 4/93, 4/94, 4/95, ark. 01, obręb Spławie, położonej przy ul. Michałowo w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.28.2020), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA 17.02.2020 r.

od 2020-02-17 do 2020-03-02

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 5 lutego 2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa sieci wodociągowej" przewidzianej do realizacji na działkach nr: 463/1 (cz.), 345/1 (cz.), ark. 09, obręb Piątkowo oraz na działkach nr: 463/2 (cz.), 345/2 (cz.), ark. 08, obręb Piątkowo, położonych w rejonie ul. Biegańskiego i ul. Umultowskiej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.30.2020), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA: 18.02.2020 r.

od 2020-02-18 do 2020-03-03

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w 05.02.2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa linii kablowych nn zasilających i sterujących przepompownią" przewidzianej do realizacji na terenie części działek ozn. nr ewid. 18/1, 52, ark. 11, obręb Kobylepole oraz części działki nr 14, ark. 10, obręb Kobylepole położonych w Poznaniu przy

ul. Majakowskiego - Wilcza i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne

w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.29.2020), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA 14.02.2020 r.

od 2020-02-14 do 2020-02-28

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 20.01.2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Bernil Nieruchomości Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci wodociągowej przy planowanej budowie budynku hotelu w Poznaniu przy ul. Konopnickiej 17 i 17a, działki nr: 3 i 4, arkusz 11, obręb Łazarz", przewidzianej do realizacji na częściach działek nr: 47/2, 47/1, 2, 3, 4, 5, ark. 11, obręb Łazarz, położonej przy ul. Marii Konopnickiej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.16.2020), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA 14.02.2020 r.

od 2020-02-14 do 2020-03-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 6.02.2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Stowarzyszenia na rzecz budowy sieci kanalizacyjnej na działce 8.8, ul. Janowska, obręb Krzesiny w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z planowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr geod. 8/5, 8/6 i 8/9", przewidzianej do realizacji na działce nr 8/8, ark. 36, obręb Krzesiny, położonej przy ul. Janowskiej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.33.2020), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA 14.02.2020

od 2020-02-14 do 2020-03-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE UZGODNIENIA

PROJEKTU DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 11 lutego 2020r. wydano postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach: "Inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. 28 Czerwca 1956r. w Poznaniu", przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka o nr ewid.: 1/9; arkusz 16, obręb 0060, Dębiec, jedn. ewid. 306401_1, Poznań; Miasto Poznań, stanowiącej teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6724.168.2020), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344

w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA 14.02.2020r.

od 2020-02-14 do 2020-03-03