Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia dotyczące wydanych decyzji o warunkach zabudowy z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia dotyczące wydanych decyzji o warunkach zabudowy z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

Komunikat Termin ważności

Zawiadomienie i pismo dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi..

Zawiadomienie i pismo dot.  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbedną infrastrukturą techniczną i komunikacyją" na działkach 1041, 1042, 1043/3, 1044/6, 1045/2 obreb Plewiska. WOŚr.6220.3.2022

od 2022-11-23 do 2022-12-07

Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltanicznej PV Ławica o mocy 6,14376 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltanicznej PV Ławica o mocy 6,14376 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.  WOO-II.420.66.2022.JS.1

od 2022-11-22 do 2022-12-06

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w miejscowości Sady ul. Szkolna na wniosek złożony przez p.Urszula Kawa.

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w miejscowości Sady ul. Szkolna na wniosek złożony przez p.Urszula Kawa. WZP.6220.35.2022

od 2022-11-21 do 2022-12-05

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "montażu i eksploatacji instalacji lakierowania M-604 oraz M-617 za terenie zakładu Dayco Poland..

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "montażu i eksploatacji instalacji lakierowania M-604 oraz M-617 za terenie zakładu Dayco Poland Sp.z o.o. w Tychach" OS-I.6220.33.2022.SS

od 2022-11-17 do 2022-12-01