Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia Komornicze o licytacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia Komornicze o licytacji

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie dot. licytacji nieruchomości położonej: Poznań ul. Meteorytowa działka 215/26.

Ogłoszenie dot. licytacji nieruchomości położonej: Poznań ul. Meteorytowa działka 215/26. Km 136/22

od 2022-11-25 do 2023-01-09

Obwieszczenie dot. drugiej licytacji nieruchomości położonej: Gortatowo ul. Kasztelańska nr 26 działka nr 38/5 gmina Swarzędz.

Obwieszczenie dot. drugiej licytacji nieruchomości położonej:  Gortatowo ul. Kasztelańska nr 26 działka nr 38/5 gmina Swarzędz. Km 244/14 i inne

od 2022-11-23 do 2022-12-22

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji nieruchomości położonej: 60-853 Poznań ul. Poznańska 56/9.

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji nieruchomości położonej: 60-853 Poznań ul. Poznańska 56/9. Km 2111/18 i inne

od 2022-11-22 do 2022-12-16

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji 1/10 udziału w nieruchomości położonej: 60-175 Poznań ul. Gerberowa 24.

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji 1/10 udziału w nieruchomości położonej: 60-175 Poznań ul. Gerberowa 24. Km 1350/20

od 2022-11-22 do 2022-12-16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości: komora lakiernicza ze strefą przygotowawczą SAIMA typ BETA.

Obwieszczenie o licytacji ruchomości: komora lakiernicza ze strefą przygotowawczą SAIMA typ BETA. GKm 133/22

od 2022-11-22 do 2022-12-16

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji nieruchomości położonej: 61-643 Poznań os. Zwycięstwa 3/102.

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji nieruchomości położonej: 61-643 Poznań os. Zwycięstwa 3/102. Km 651/20

od 2022-11-22 do 2022-12-16

Ogłoszenie dot. licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Poznaniu o. Kosmonautów 7/47.

Ogłoszenie dot. licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Poznaniu o. Kosmonautów 7/47. Km 97/16

od 2022-11-21 do 2022-12-19

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Poznaniu ul. Głogowska 193/1.

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Poznaniu ul. Głogowska 193/1. Km 313/17 i inne

od 2022-11-21 do 2022-12-16

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji nieruchomości położonej: 60-195 Poznań ul. Szeherezady 59.

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji nieruchomości położonej: 60-195 Poznań ul. Szeherezady 59. Km 8710/16

od 2022-11-17 do 2022-12-16

Obwieszczenie dot. drugiej licytacji nieruchomości położonej : Poznań ul. Juliusza Kossaka 10/5.

Obwieszczenie dot. drugiej licytacji nieruchomości położonej : Poznań ul. Juliusza Kossaka 10/5. Km 442/19

od 2022-11-16 do 2023-01-16

Obwieszczenie dot. drugiej licytacji nieruchomości położonej: Gortatowo ul. Kasztelańska nr 26 działka 38/5.

Obwieszczenie dot. drugiej licytacji nieruchomości położonej: Gortatowo ul. Kasztelańska nr 26 działka 38/5. Km 244/14 i inne 

od 2022-11-15 do 2022-12-22

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji nieruchomości położonej: Poznań ul. Szyperska 13D/31.

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji nieruchomości położonej: Poznań ul. Szyperska 13D/31. Km 1268/20 i inne

od 2022-11-15 do 2022-12-16

Obwieszczenie dot. drugiej licytacji ułamkowej części nieruchomości położonej: Poznań ul. Błażeja 16a.

Obwieszczenie dot. drugiej licytacji ułamkowej części nieruchomości położonej:  Poznań ul. Błażeja 16a. Km 286/18

od 2022-11-15 do 2022-12-19

Obwieszczenie dot. drugiej licytacji nieruchomości położonej: 61-063 Poznań ul. Ziemowita 66/4.

Obwieszczenie dot. drugiej licytacji nieruchomości położonej: 61-063 Poznań ul. Ziemowita 66/4. Km 65/22

od 2022-11-14 do 2022-12-08

OTWARTY KONKURS OFERT NR 9/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2023 ROKU

Nazwa zadania publicznego:Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta.

Opis zadania publicznego:
a)   celem głównym zadania jest: wsparcie środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie klubów abstynenta na terenie miasta Poznania w zakresie wspomagania procesu trzeźwienia osób uzależnionych od alkoholu;

b)   cele szczegółowe zadania:- podtrzymywanie wsparcia po zakończeniu terapii,- zapobieganie nawrotom choroby,- korygowanie zachowań ryzykownych osób uzależnionych,- promowanie abstynencji jako stylu życia w środowisku lokalnym,- odbudowa więzi rodzinnych,- wsparcie w sytuacjach kryzysowych;

c) zadanie powinno być realizowane poprzez grupy wsparcia dla osób uzależnionych, osób współuzależnionych oraz grupy edukacyjno-motywujące;

d) zadanie może obejmować:

-     grupy wsparcia, rozwoju osobistego, zapobiegania nawrotom,

-     poradnictwo rodzinne,

-     konsultacje prawne,

-     aktywizację zawodową,

-     trening umiejętności społecznych,

-     zajęcia dodatkowe, np. pracownia komputerowa, kursy doszkalające, kółka zainteresowań;

e)  proponowane rezultaty zadania publicznego:

- udzielenie wsparcia min. 30 osobom uzależnionym i współuzależnionym, w stowarzyszeniach abstynenckich, klubach abstynenta na terenie miasta Poznania,

- udzielenie min. 100 porad i konsultacji prawych w ciągu roku.

od 2022-11-14 do 2022-12-05

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji nieruchomości położonej: 61-131 Poznań ul. Milczańska 18A/4.

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji nieruchomości położonej: 61-131 Poznań ul. Milczańska 18A/4. Km 79/19

od 2022-11-14 do 2022-12-15

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji 7/8 spółdzielczego prawa do lokalu położonego 60-385 Poznań Ognik 13B/12.

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji 7/8 spółdzielczego prawa do lokalu położonego 60-385 Poznań Ognik 13B/12. GKm 138/19

od 2022-11-08 do 2022-12-12

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości lokalu mieszkalnego leżącego przy ul.Gerberowa 60 w Poznaniu

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości lokalu mieszkalnego leżącego przy ul.Gerberowa 60 w Poznaniu

od 2022-11-04 do 2022-12-04

KOMUNIKAT publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

Numer techniczny wniosku: 364678

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

22) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

Dostęp do czystej wody w Afryce prawem człowieka - diagnoza wiedzy

Nazwa oferenta:

Fundacja "Africa Help"

Termin realizacji zadania:

22.11.2022 r. - 30.11.2022 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

3.000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Agnieszki Zawadzkiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 61 878 41 99, e-mail: agnieszka_zawadzka@um.poznan.pl

w terminie do 09.11.2022 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Załączniki:

  1. Oferta
  2. Formularz zgłaszania uwag do oferty
  3. Komunikat
od 2022-11-02 do 2022-11-30

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji nieruchomości położonej: 60-301 Poznań ul. Bolkowicka 16.

Obwieszczenie dot. pierwszej licytacji nieruchomości położonej: 60-301 Poznań ul. Bolkowicka 16. Km 4690/17

od 2022-10-31 do 2022-11-28