Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w toku post. adm. w spr. odwołania od dec. Prezydenta Miasta Poznania z dn. 24.08.2018, znak UA-V-AO5.6740.1078.2018 (ul. Dworska P-ń).

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego  w toku post. adm. w spr. odwołania od dec. Prezydenta Miasta Poznania z dn. 24.08.2018, znak UA-V-AO5.6740.1078.2018 (ul. Dworska P-ń).IR-III.7821.20.2019.4

od 2020-01-21 do 2020-02-04

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości ozn. jako dz. nr 15/87, ark. 25, obr.0020, Golęcin, P-ń.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości ozn. jako dz. nr 15/87, ark. 25, obr.0020, Golęcin, P-ń.  IR-III.746.109.2019.10

od 2020-01-21 do 2020-02-04

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przewidzianej do realizacji na terenie nier. położonych: dz. nr 15/87, 16, ark. 25, obr. 0020 Golęcin , Poznań.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przewidzianej do realizacji na terenie nier. położonych: dz. nr 15/87, 16, ark. 25, obr. 0020 Golęcin , Poznań. IR-II.746.108.2019.10

od 2020-01-17 do 2020-01-31