Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy skrzyżowania rondo Rataje wraz z rozbudową ulic Bolesława Krzywoustego, Jana Pawła II i Ludwika Zamenhofa w Poznaniu.

Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy skrzyżowania rondo Rataje wraz z rozbudową ulic Bolesława Krzywoustego, Jana Pawła II  i Ludwika Zamenhofa w Poznaniu. IR-III.7820.2.2020.9

od 2021-09-13 do 2021-09-28

Obwieszczenie dot. ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz skarbu państwa, działka nr 2.

Obwieszczenie dot. ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz skarbu państwa, działka nr 2. SN-VII.7570.238.2019.13

od 2021-09-10 do 2021-10-01

Obwieszczenie dot. budowy i przebudowy linii kolejowej nr 395 Zieliniec - Kiekrz.

Obwieszczenie dot. budowy i przebudowy linii kolejowej nr 395 Zieliniec - Kiekrz. IR-V.7840.3.54.2021.6

od 2021-09-10 do 2021-09-27

Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Janikowska w Poznaniu.

Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Janikowska w Poznaniu. IR-III.746.42.2021.12

od 2021-09-10 do 2021-09-27