Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Komunikat Termin ważności

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 26.01.2023 r. została wydana decyzja Nr 34/2023 o ustaleniu warunków zabudowy

dla zamierzenia polegającego na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych

w zabudowie wolno stojącej, przewidzianej do realizacji na działce nr 9016/3, arkusz 21, obręb Spławie, położonej w Poznaniu przy ulicy Przyjemnej.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III.6730.779.2022) w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00

a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2023-01-30 do 2023-02-13

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 25.01.2023 r. została wydana decyzja Nr 15/2023 o odmowie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidziana do realizacji na działkach nr 19/5 cz. oraz 19/7 cz., ark. 44, obręb Krzesiny, położonej w rejonie ul. Świątniczki w Poznaniu.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III.6730.983.2021) w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00

a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2023-01-27 do 2023-02-13

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących

wraz z podziałek terenu, przewidzianej do realizacji na części działki nr 2/25, arkusz 6,

obręb Spławie, położonej w Poznaniu przy ulicy Bobrownickiej.

w dniu 24.01.2023 r. podjęto postępowanie w przedmiotowej sprawie zawieszone postanowieniem z dnia 10.03.2022 r.

Z treścią postanowienia i aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy

UA-III.6730.829.2021) w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00,

we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00,

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2023-01-27 do 2023-02-10

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 25.01.2023 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 29/2023

dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, przewidzianej do realizacji na dz. nr 167/99, ark. 15, obręb Morasko, położonej przy ul. Szumiących Traw w Poznaniu.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 27.01.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.), czyli w dniu 10.02.2023 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.888.2022) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

od 2023-01-27 do 2023-02-10

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 2.01.2023 r. do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez Wnioskodawcę jako: "zespół dwudziestu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych", przewidzianej do realizacji na działce nr 38/2, ark. 01, obręb Ławica II, położonej przy ul. 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu.

Dnia 17.01.2023 r. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o jego zawieszenie.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 20.01.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 3.02.2023 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.1.2023) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

od 2023-01-20 do 2023-02-03

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 2.01.2023 r. do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez Wnioskodawcę jako: "zespół dwudziestu dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych", przewidzianej do realizacji na działce nr 38/2, ark. 01, obręb Ławica II, położonej przy ul. 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu.

Dnia 17.01.2023 r. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o jego zawieszenie.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 20.01.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 3.02.2023 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.2.2023) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

od 2023-01-20 do 2023-02-03

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 16.12.2022 r. do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez Wnioskodawcę jako: "zespół trzydziestu budynków mieszkalnych jednorodzinnych", przewidzianej do realizacji na działce nr 38/2, ark. 01, obręb Ławica II, położonej przy ul. 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu.

Dnia 17.01.2023 r. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o jego zawieszenie.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 20.01.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 3.02.2023 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.957.2022) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

od 2023-01-20 do 2023-02-03