Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 10 stycznia 2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "zmiana sposobu użytkowania magazynu na pomieszczenie techniczne i przebudowa działu gospodarki żywnościowej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu" przewidzianej do realizacji na części działki nr 1/1, ark. 17, obręb Dębiec, położonej przy ul. Czechosłowackiej 27 w Poznaniui w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.9.2020), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-22 do 2020-02-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPROSTOWANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 17 stycznia 2020 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu decyzji nr 161/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 3/1 (cz.), 3/4, ark. 09, obręb Łazarz oraz na działkach 1/25 (cz.), 1/54 (cz.), 1/49 (cz.), akr. 10, obręb Łazarz położonych w ciągu ul. Głogowskiej i ul. Śniadeckich w Poznaniu

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.148.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-23 do 2020-02-06

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 16.01.2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek ENEA Operator
Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN - 15kV", przewidzianej do realizacji na terenie części działek nr 9/8, 9/10, 15/5, 14, arkusz 09, obręb Chartowo położonych w Poznaniu przy ul. Abpa Walentego Dymka i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.13.2020), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-22 do 2020-02-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O PODJĘCIU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 07.01.2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 02.10.2019 r. uchylającym decyzję z dnia
07.08.2018 r. i przekazującym sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W związku z powyższym zawiadamiam, że podjęto czynności w postępowaniu administracyjnym w sprawie, w której została wydana ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Poznania nr 166/2016 z dnia 20.07.2016 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy szkoły polegającej na budowie sali gimnastycznej, planowanej do realizacji na działce nr 33/90, ark. 14, obręb Winiary, położonej na os. Pod Lipami 106 w Poznaniu z wniosku Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy
(sygn. UA-I-U05.6733.140.2016), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340
i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki
godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-22 do 2020-02-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 20.01.2020 r. została wydana decyzja nr 10/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr: 115/4, 115/8, 117, ark. 08, obręb Jeżyce.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.286.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-22 do 2020-02-06

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIEUSTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na tablicy elektronicznej ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 07 stycznia 2020r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Miasta Poznań
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej ostatecznie przez wnioskodawcę jako: "budowa budynku teatru muzycznego, budowa obiektu budowlanego amfiteatru wraz z budową fragmentu sieci elektroenergetycznej
w nowym śladzie
" przewidzianej do realizacji na działkach nr 25 (część), 27/10, 27/11 (część), 26/2 (część), ark. 44, obręb Poznań położonych w Poznaniu w rejonie ulic Święty Marcin - Skośna i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.4.2020), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-20 do 2020-02-03

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIEUSTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 10.01.2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako: "rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury przy ul. Prusa 3 w Poznaniu" przewidzianej do realizacji na działce nr 38/2, arkusz 14, obręb Jeżyce położonej w Poznaniu przy ul. Prusa 3 i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.7.2020), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-20 do 2020-02-03

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIEUSTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 9 grudnia 2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek P4 Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POZ0206 składającej się ze stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości maksymalnie 23m, wraz z szafami sterującymi z urządzeniami nadawczymi, transmisyjnymi i zasilającymi oraz wewnętrzną linią zasilającą", przewidzianej do realizacji na działce nr 49/17, ark. 01, obręb Ławica II przy ul. Bukowskiej w Poznaniui w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.308.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-20 do 2020-02-03

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIEUSTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 7 stycznia 2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Morasko Park Development Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV, budowa słupa linii napowietrznej nn 0,4kV w torze linii istniejącej" przewidzianej do realizacji na części działki nr 175/8, ark. 15, obręb Morasko, położonej przy ul. Morasko 58 w Poznaniui w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.5.2020), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-20 do 2020-02-03

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 16.01.2020 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej jako: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z układem zaporowo upustowym" przewidzianej do realizacji na działkach nr: 79/2, ark. 28; nr 15/1, 12/2, 13/2, 14/21, 14/23, 54/2, 36/16,, ark. 25; nr 33/5, 34/2, 32/4, 31/2, 27/3, ark. 14; nr 20/4, 15/1, ark. 12; nr 164/2, 164/8, 163, 162, 161/4, 105/23, 105/23, 105/10, 103/4, 98/6, 48/3, 45/2, 44/2, 43/3, 46, 47, 43/2, 6, 177, ark. 13; 1/5, ark.10; nr 78/4, 82/1, 81/49, 81/27, 85, 87/3, 87/2, 81/59, 81/43, 81/44, 87/1, 3/8, 2/3, 1/6, 1/1, ark. 08; nr78, ark. 37; obręb Winiary; dz. Nr 9/25, 9/35, ark 25; nr 14, 8/19, 8/20, ark. 27; obręb Naramowice położonych w rejonie ulic: Naramowickiej, Szelągowskiej, Słowiańskiej, Ugory, park Kosynierów, Serbskiej. Lechickiej, Hawelańskiej, Włodarskiej, Czarnej Roli oraz os. Kosmonautów.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.272.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-21 do 2020-02-04

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 15 stycznia 2020 r. została wydana decyzja nr 8/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na dz. nr 251/2 (cz.), ark. 17; dz. nr 393/18 (cz.),
ark. 25; dz. nr: 250/3 (cz.) i 195/25 (cz.), ark. 18 - obręb Umultowo, położonych w Poznaniu przy ul. Dolnej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.292.2019),
w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-20 do 2020-02-03

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 15.01.2020 r. zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa terenu sportowo rekreacyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu", realizowanej na części działek nr: 84/8, 104/1 oraz na działkach nr: 101/1, 102/1, 102/2, 104/2, ark. 32, obręb Golęcin, położonej przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu z wniosku Miasta Poznania Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.316.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-17 do 2020-02-03

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 15 stycznia 2020 r. została wydana decyzja nr 9/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szybu dźwigowego wraz
z przebudową istniejącego budynku na potrzeby Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
, przewidzianej do realizacji na działce nr 53, ark. 23, obręb Poznań, położonej w Poznaniu przy ul. Henryka Wieniawskiego 21-23.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.287.2019),
w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-17 do 2020-01-31

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O ZWIESZENIU POSTĘPOWANIA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 13.01.2020 r. zostało wydane postanowienie o zwieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej (rurociąg tłoczny) w ul. Miętowej w Poznaniu", przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 160/23 (cz.), 249/1 (cz.), 167/4, 168/1, arkusz 16, obręb Umultowo, położonych w Poznaniu przy ul. Miętowej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.305.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-17 do 2020-01-31

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 19 grudnia 2019r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "przebudowa linii kolejowej nr 802 w ramach zadania pn. opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach Projektu "Prace na obwodnicy towarowej Poznań" przewidzianej do realizacji na działkach: nr 9 (cz.), ark. 04, 21/1 (cz.), ark. 05, 158/7 (cz.), 158/8 (cz.), 158/10 (cz.), 158/13, 158/22 (cz.), 10/9 (cz.), ark. 06, 17/2 (cz.), ark. 20, 14/1 (cz.), ark. 35, obręb Dębiec położonych w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956r., ul. Modrakowej

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.315.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-17 do 2020-01-31

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIEUSTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 13 grudnia 2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Miasta Poznania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "rozbudowa i przebudowa budynku Collegium Martineum wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne" przewidzianej do realizacji na działce nr 14, ark. 25, obręb Poznań, położonej przy ul. Św. Marcina 78 w Poznaniui w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.312.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-17 do 2020-01-31

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIEUSTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 09.01.2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "budowa linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV wraz z linią kablową telekomunikacyjną do stacji transformatorowej MST-238", przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 111, 1/11, 14, arkusz 13, nr 1/15, 1/13, arkusz 14, nr 68/11 (cz.), arkusz 12, obręb Łazarz położonych w Poznaniu w ulicy Marcelińskiej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.6.2020), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-15 do 2020-01-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 20.12.2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Echo Investment S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako "budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej", przewidzianej do realizacji na działkach nr 100, 104/1, ark. 08, obręb Jeżyce oraz na części działek nr: 115/6, 97, ark. 08, obręb Jeżyce, położonej przy ul. Stanisława Szczepanowskiego i ul. Nad Seganką w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.318.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-15 do 2020-01-30

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O ODMOWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIEUSTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 09.01.2020 r. wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa chodnika po stronie południowej ul. Kurpińskiego wraz z oświetleniem oraz przejściem dla pieszych" przewidzianej do realizacji na działkach nr 434/5, 285/24, arkusz 10, obręb Piątkowo położonych w Poznaniu przy ul. Karola Kurpińskiego.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.3.2020), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-14 do 2020-01-28

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

 • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 10 stycznia 2020 r. została wydana decyzja nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 146 (cz.) i 115 (cz.), ark. 28, obręb Łazarz,
położonych w Poznaniu przy ul. Adama Biedrzyckiego i ul. Błażeja Winklera.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.279.2019),
w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2020-01-14 do 2020-01-28