Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Ogłoszenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska / Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Ogłoszenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska / Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania i przystapienia do przepraowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań-Mosina i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 w Mosinie.

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania i przystapienia do przepraowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań-Mosina i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 w Mosinie. WOO-II.4200.11.2013.EK.26

od 2022-09-29 do 2022-10-21

Obwieszczenie dot. wniosku o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu poblicznego dla inwestycji budowy sieci elektroenergetycnej kablowej SN 15 kV oraz stacji transformatorowej 6/15kV.

Obwieszczenie dot. wniosku o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu poblicznego dla inwestycji budowy sieci elektroenergetycnej kablowej SN 15 kV oraz stacji transformatorowej 6/15kV. WPN-II.612.3783.2022.KF

od 2022-09-21 do 2022-10-05

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowy hangaru lotniczego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowy hangaru lotniczego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica. WOO-II.420.76.2021.ZP.16

od 2022-09-15 do 2022-10-06

Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia - przebudowy ul. Folwarczna w Poznaniu.

Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia  - przebudowy ul. Folwarczna w Poznaniu. DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.9.2022.ZS.ŁD.9

od 2022-09-15 do 2022-10-06