Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Ogłoszenia Sądowe o ustanowieniu kuratora


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Ogłoszenia Sądowe o ustanowieniu kuratora

Komunikat Termin ważności

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Jana Warzychy w osobie adw. Małgorzaty Mazur-Stepaniak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Jana Warzychy w osobie adw. Małgorzaty Mazur-Stepaniak.  IC RC 51/22

od 2022-11-07 do 2022-12-08

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Piotra Tomasza Wesołowskiego w osobie r.pr. Stefana Kowalskiego.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Piotra Tomasza Wesołowskiego w osobie r.pr. Stefana Kowalskiego.  X GNc 6758/21

od 2022-11-07 do 2022-12-08

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Hannie Małgorzacie Lis w osobie r.pr. Joanny Jędrzejewskiej.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Hannie Małgorzacie Lis w osobie r.pr. Joanny Jędrzejewskiej. IC 217/21

od 2022-11-07 do 2022-12-08

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Adriana Wieczorka w osobie adw. Łukasza Marcinkowskiego.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Adriana Wieczorka w osobie adw. Łukasza Marcinkowskiego. IV Nsm 488/22

od 2022-11-07 do 2022-12-08

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Pawła Pałasza

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora  dla Pawła Pałasza

od 2022-11-03 do 2022-12-06

Postanowienie w sprawie Narodowy Fundusz Gwarancyjny przeciwko Damianowi Spychale o ustanowienie kuratora

Postanowienie w sprawie Narodowy Fundusz Gwarancyjny  przeciwko Damianowi Spychale o ustanowienie kuratora

od 2022-11-03 do 2022-12-06

Postanowienie w sprawie Dunaj-Finanse sp. z o.o. przeciwko Dawidowi Kęcińskiemu o ustanowienie kuratora

Postanowienie w sprawie Dunaj-Finanse sp. z o.o.  przeciwko Dawidowi Kęcińskiemu o ustanowienie kuratora

od 2022-11-02 do 2022-12-05

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla Szymona Bartkowiaka

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora  dla Szymona Bartkowiaka

od 2022-11-02 do 2022-12-05

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Małgorzaty Bednarek w osobie r.pr. Macieja Rozmarynowskiego.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Małgorzaty Bednarek w osobie r.pr. Macieja Rozmarynowskiego. I Ns 110/22

od 2022-10-31 do 2022-12-02

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Mateusza Mikołajczyka w osobie r.pr. Kamila Płowuchy.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Mateusza Mikołajczyka w osobie r.pr. Kamila Płowuchy. I C 331/22

od 2022-10-31 do 2022-12-02

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Ludwika Grabowskiego w osobie r.pr. Kamila Płowuchy.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Ludwika Grabowskiego w osobie r.pr. Kamila Płowuchy. I Ns 620/22

od 2022-10-31 do 2022-12-02