Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Ogłoszenia Sądowe - wezwania w związku z postępowaniem spadkowym


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Ogłoszenia Sądowe - wezwania w związku z postępowaniem spadkowym

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po p. Reginie Mostowskiej-Małeckiej.

Ogłoszenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po p. Reginie Mostowskiej-Małeckiej. V Ns 188/21

od 2021-08-04 do 2021-11-05

Ogłoszenie w spr. o stwierdzenie nabycia spadki po p. Rozalii Latzke.

Ogłoszenie w spr. o stwierdzenie nabycia spadki po p. Rozalii Latzke. I Ns 106/21

od 2021-08-02 do 2021-11-03

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Maria Teresa Andrzejewska.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Maria Teresa Andrzejewska. IX Ns 731/20

od 2021-07-22 do 2021-10-25

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Mirosław Kostuj.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Mirosław Kostuj. VII Ns 154/19

od 2021-07-22 do 2021-10-25

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Dariusz Stanisław Ratajczak.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Dariusz Stanisław Ratajczak. VII Ns 395/20

od 2021-07-15 do 2021-10-18

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Juliusz Banaszkiewicz.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Juliusz Banaszkiewicz. I Ns 1796/16

od 2021-07-15 do 2021-10-18

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Ewa Graczyk.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Ewa Graczyk. I Ns 819/16

od 2021-07-15 do 2021-10-18

Ogłoszenie w spr. o stwierdzenie nabycia spadku po p. Marku Żiółkowskim.

Ogłoszenie w spr. o stwierdzenie nabycia spadku po p. Marku Żiółkowskim. I Ns 484/19

od 2021-07-15 do 2021-10-18

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Władysława Szymczak.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Władysława Szymczak. V Ns 649/20

od 2021-07-15 do 2021-10-18

Ogłoszenie w spr. o stwierdzenie nabycia spadku po p. Krystynie Cytlak.

Ogłoszenie  w spr. o stwierdzenie nabycia spadku po p. Krystynie Cytlak. I Ns 485/21

od 2021-07-15 do 2021-10-18

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Frances Diana Domicz.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Frances Diana Domicz. IX Ns 664/20

od 2021-06-29 do 2021-09-30

Dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Maria Teresa Szablikowska.

Dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Maria Teresa Szablikowska.  VII Nd 422/18/11

od 2021-06-29 do 2021-09-30

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Helena Strażyńska.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej p. Helena Strażyńska. I Ns 254/20

od 2021-06-24 do 2021-09-27

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Jerzy Urban.

Ogłoszenie dot. stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym p. Jerzy Urban. I Ns 488/20

od 2021-06-24 do 2021-09-27

Postanowienie w spr. zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 154,63 zł.tyt. zobowiązania do zwrotu spoadkobiercom dłużnika Szczepana Koniecznego pieniędzy pozostałych po zakończeniu post. upadłościowego.

Postanowienie w spr. zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 154,63 zł.tyt. zobowiązania do zwrotu spoadkobiercom dłużnika Szczepana Koniecznego pieniędzy pozostałych po zakończeniu post. upadłościowego.  I Ns 392/19

od 2021-04-23 do 2021-10-25