Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne Ogłoszenia Sądowe


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne Ogłoszenia Sądowe

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 771,00 zł do odebrania przez następcę prawnego Bogumiły Kazimiery Naskręt.

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 771,00 zł do odebrania przez następcę prawnego Bogumiły Kazimiery Naskręt. IX Ns 626/21

od 2023-01-27 do 2023-02-28

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 1.950,00 zł do odebrania przez Tor Junior Kondok Simon; kwoty 1.000,00 zł do odebrania przez Josef Negatu Bejete.

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 1.950,00 zł do odebrania przez Tor Junior Kondok Simon; kwoty 1.000,00 zł do odebrania przez Josef Negatu Bejete. I Ns 13/22

od 2023-01-26 do 2023-02-27

Postanowienie dot. zezwolenia na złożenie świadczenia do depozytu sądowego kwoty 14 337,56 zł do odebrania przez Tymoteusza Ciumę lub jego spadkobierców.

Postanowienie dot. zezwolenia na złożenie świadczenia do depozytu sądowego kwoty 14 337,56 zł do odebrania przez Tymoteusza Ciumę lub jego spadkobierców. I Ns 52/22

od 2023-01-20 do 2023-02-21

Ogłoszenie dot. sprawy uznania za zmarłych: Helena Kozin, Aleksandra Kozin, Anna Chwałczyńska (Maćkowiak), Marian Chwałczyński, Mikołaj Kozin, Aleksasndra Kozin, Władysława Kozin.

Ogłoszenie dot. sprawy uznania za zmarłych: Helena Kozin, Aleksandra Kozin, Anna Chwałczyńska (Maćkowiak), Marian Chwałczyński, Mikołaj Kozin, Aleksasndra Kozin, Władysława Kozin. VII Ns 482/22

od 2023-01-04 do 2023-07-05

ogłoszenie w sprawie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłe Zofia Oblamska VII Ns 198/22

ogłoszenie w sprawie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłe Zofia Oblamska VII Ns 198/22

od 2022-12-23 do 2023-03-23

ogłoszenie w sprawie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłejLudwiku Pawlaku V Ns 67/22/12

ogłoszenie w sprawie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłejLudwiku Pawlaku V Ns 67/22/12

od 2022-12-22 do 2023-03-22

ogłoszenie w sprawie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej Ludomile Marii Karpińskiej V Ns 21093/21/21

ogłoszenie w sprawie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej Ludomile Marii Karpińskiej V Ns 21093/21/21

od 2022-12-15 do 2023-03-16

ogłoszenie w sprawie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej Marii Halinie Jeske I Ns 397/22/11

ogłoszenie w sprawie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej Marii Halinie Jeske

od 2022-12-13 do 2023-03-13

ogłoszenie w sprawie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej Ewie Aldonie Herwich VII Ns 298/22/12

ogłoszenie w sprawie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej Ewie Aldonie Herwich

od 2022-12-13 do 2023-03-13

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 6000 zł do odebrania przez Ruslana Oleksiuka.

Ogłoszenie dot.  złożenia do depozytu sądowego kwoty 6000 zł do odebrania przez Ruslana Oleksiuka. V Ns 305/22/24

od 2022-12-08 do 2023-06-09

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 972,31 zł do odbioru przez spadkobierców Józefy Górnej.

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 972,31 zł do odbioru przez spadkobierców Józefy Górnej. I Ns 660/22

od 2022-11-17 do 2023-05-18

Ogłoszenie dot. uznania za zmarłego p. Tadeusz Szlandrowicz.

Ogłoszenie dot. uznania za zmarłego p. Tadeusz Szlandrowicz. I Ns 153/22/3

od 2022-09-16 do 2023-03-17

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 510,83 zł do odebrania przez Stefana Zupę lub jego spadkobierców.

Ogłoszenie dot. złożenia do depozytu sądowego  kwoty 510,83 zł do odebrania przez Stefana Zupę lub jego spadkobierców. V Ns 6/22/24

od 2022-09-09 do 2023-03-10

List gończy dot. Bienkiewicz Jarosław.

List gończy dot. Bienkiewicz Jarosław. II Wp 41/20

od 2022-02-01 do 2024-02-01

Dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 133,20 zł. przez Reydel Automotive Poland Sp.A. tyt. ceny za 370 akcji imiennych wykupionych od p. Danieli Placek.

Dot. złożenia do depozytu sądowego kwoty 133,20 zł. przez Reydel Automotive Poland Sp.A. tyt. ceny za 370 akcji imiennych wykupionych od p. Danieli Placek. I Ns 293/17

od 2019-07-26 do 2029-07-01