Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Komunikat Termin ważności

KOMUNIKAT publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                            Poznań, 25.05.2020 r. 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XII.525.16.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Kultura w ruch! Lokalna re-aktywacja młodzieży

Nazwa oferenta:

Fundacja BEZLIK

Termin realizacji zadania:

07.06.2020 - 29.08.2020

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Jana Banaszaka (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 61 878 15 52 e-mail: jan_banaszak@um.poznan.pl

w terminie do 31.05.2020 r.

od 2020-05-25 do 2020-05-31

KOMUNIKAT publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                           Poznań, 25.05.2020 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XII.525.14.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Tłumacz PJM w telefonie

Nazwa oferenta:

Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym "TON"

Termin realizacji zadania:

08.06.2020 - 31.07.2020

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Jana Banaszaka (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 61 878 15 52 e-mail: jan_banaszak@um.poznan.pl

w terminie do 31.05.2020 r.

od 2020-05-25 do 2020-05-31

KOMUNIKAT publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                           Poznań, 25.05.2020 r. 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XII.525.12.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Przeciwdziałanie skutkom epidemii Covid -19

Nazwa oferenta:

Pogotowie Społeczne

Termin realizacji zadania:

01.06.2020 - 29.08.2020

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Jana Banaszaka (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 61 878 15 52 e-mail: jan_banaszak@um.poznan.pl

w terminie do 31.05.2020 r.

od 2020-05-25 do 2020-05-31

KOMUNIKAT publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                     Poznań, 25.05.2020 r. 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XII.525.21.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Mobilny ambulans

Nazwa oferenta:

Fundacja Akceptacja

Termin realizacji zadania:

14.06.2020 - 31.08.2020

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Jana Banaszaka (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 61 878 15 52 e-mail: jan_banaszak@um.poznan.pl

w terminie do 31.05.2020 r.

od 2020-05-25 do 2020-05-31

KOMUNIKAT publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

        Poznań, 25.05.2020 r. 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XII.525.7.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Wsparcie WSWOP "Hospicjum Domowe" w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród uczestników Poznańskiego Centrum Seniora

Nazwa oferenta:

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"

Termin realizacji zadania:

01.06.2020 - 29.08.2020

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Jana Banaszaka (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 61 878 15 52 e-mail: jan_banaszak@um.poznan.pl

w terminie do 31.05.2020 r.

od 2020-05-25 do 2020-05-31

KOMUNIKAT publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                                           Poznań, 25.05.2020 r. 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XII.525.15.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Oswoić "koronę" czyli pogotowie kryzysowe dla dzieci i młodzieży

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie "Akademia Myśli"

Termin realizacji zadania:

08.06.2020 - 31.08.2020

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Jana Banaszaka (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 61 878 15 52 e-mail: jan_banaszak@um.poznan.pl

w terminie do 31.05.2020 r.

od 2020-05-25 do 2020-05-31

KOMUNIKAT publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                                           Poznań, 25.05.2020 r. 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XII.525.11.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

W zdrowym ciele, zdrowy duch - warsztaty z Just4Fit online!

Nazwa oferenta:

Fundacja Just4Fit

Termin realizacji zadania:

01.06.2020 - 28.08.2020

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Jana Banaszaka (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 61 878 15 52 e-mail: jan_banaszak@um.poznan.pl

w terminie do 31.05.2020 r.

od 2020-05-25 do 2020-05-25

KOMUNIKAT publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                            Poznań, 25.05.2020 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XII.525.8.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Stonewall TV

Nazwa oferenta:

Grupa Stonewall

Termin realizacji zadania:

01.06.2020 - 31.07.2020

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Jana Banaszaka (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 61 878 15 52 e-mail: jan_banaszak@um.poznan.pl

w terminie do 31.05.2020 r.

od 2020-05-25 do 2020-05-31

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                                    Poznań, 21 maja 2020 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XII.525.5.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Monitorowanie kondycji zdrowia psychicznego seniorów w czasie pandemii Covid-19

Nazwa oferenta:

FUNDACJA MŁYN WSPARCIA

Termin realizacji zadania:

01.06.2020 - 28.08.2020

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Edyty Kasprzak (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 61 878 54 29 e-mail: edyta_kasprzak@um.poznan.pl

w terminie do 28.05.2020 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

od 2020-05-21 do 2020-05-28

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.3.43.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Rejestracja spektakli STA

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie The Art.

Termin realizacji zadania:

05.06.2020 - 15.07.2020

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

7 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 28.05.2020 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2020-05-22 do 2020-05-28

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.3.42.2020

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

"Formy w przestrzeni. Poznańskie rzeźby plenerowe z lat 60. i 70."

Nazwa oferenta:

Fundacja Rarytas Art Foundation

Termin realizacji zadania:

01.07.2020 - 28.09.2020

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 28.05.2020 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2020-05-22 do 2020-05-28