Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Komunikat Termin ważności

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

361457

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

" II Łazarski przegląd twórczości nurtu outsider art."

Nazwa oferenta:

"Via Activa - Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Artystyczne"

Termin realizacji zadania:

Od 26.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

5 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Małgorzaty Steckiej- Sójki, tel.: 61 878 58 59, e-mail: malgorzata_stecka@um.poznan.pl

w terminie do 04.10.2022 r.

od 2022-09-27 do 2022-10-04

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku:

362391

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

" Łabędzie" - poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób z dysfunkcją wzroku

Nazwa oferenta:

Polski Związek Niewidomych - Okręg Wielkopolski

Termin realizacji zadania:

Od 11.10.2022 r. do 30.11.2022 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

7 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Małgorzaty Steckiej- Sójki, tel.: 618785859, e-mail:malgorzata_stecka@um.poznan.pl

w terminie do 29.09.2022 r.

od 2022-09-22 do 2022-09-29

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Ruslana Oleksiuka w osobie r.pr. Kamil Płowucha.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Ruslana Oleksiuka w osobie r.pr. Kamil Płowucha. V Ns 305/22

od 2022-09-09 do 2022-10-10

komunikaty do ogłoszeń

roport dostępności

od 2021-03-03 do 2025-03-03