Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Raporty dostępności Miejskich Jednostek Organizacyjnych


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Raporty dostępności Miejskich Jednostek Organizacyjnych

Komunikat Termin ważności

Raport dostępności SP nr 68

Raport dostępności SP nr 68

od 2020-09-28 do 2025-08-31

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego- Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Raport dostępności CUW

od 2021-03-31 do 2025-03-31

Raport o stanie zapewnienia dostepności WSM im. J. Strusia w Poznaniu

Raport o stanie zapewnienia dostepności WSM im. J. Strusia w Poznaniu

od 2021-03-31 do 2025-03-31

Raport dostępności - Przedszkole nr 86 Tęczowy Świat Poznań

Raport dostępności - Przedszkole nr 86 Tęczowy Świat Poznań

od 2021-04-28 do 2022-12-31

KOS-V.6220.123.2020

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

o wydanej w dniu 26 kwietnia 2021 r., na wniosek Inwestora: Soltex Sp. z o.o. Sp. k, ul. Chopina 1J, 63-100 Śrem, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Magdalenę Pawlęgę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.123.2020, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków magazynowo - usługowo - produkcyjnych oraz montaż zbiorników magazynowych wraz z infrastrukturą owarzyszącą na dz. ew. 66/1 i 66/2, obręb 001 Główna w Poznaniu".

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie WKiOŚ przy ul. Gronowa 22a. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19", ograniczona byłaby możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 40 81, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia dokumentacji sprawy.

KOS-V.6220.123.2020

od 2021-04-26 do 2021-05-26

Raport dostępności SP66

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Szkoły Podstawowej nr 66 w Poznaniu - stan od 2021 roku

od 2021-03-01 do 2031-03-01

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

od 2021-03-30 do 2025-03-31

Raport dostępności wersja dostępna

raport

od 2021-04-13 do 2025-04-12

Raport dostępności wersja zgodna ze wzorem

Raport dostępności

od 2021-04-13 do 2025-04-30

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Przedszkole nr 17

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Przedszkole nr 17

od 2021-03-30 do 2021-12-31

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport dostępności

od 2021-03-01 do 2022-08-31

Raport dostępności P 193

Dodatnie raportu dostepnosci podmiotu publicznego w SP 93

od 2021-03-31 do 2022-03-31

Raport dostępności SP 93

Dodatnie raportu dostepnosci podmiotu publicznego w SP 93

od 2021-03-31 do 2022-03-31

Raport dostępności ZSP 9

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

od 2021-03-31 do 2022-03-31

Raport dostępności SP nr 54

Raport dostępności SP nr 54

od 2021-03-30 do 2022-04-01

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności w roku 2020

od 2021-04-07 do 2023-12-31

Raport o stanie dostępności Zarządu Dróg Miejskich

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

od 2021-03-31 do 2022-04-01

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności - ważne informacje

od 2021-03-30 do 2022-04-02

Raport dostępności Ośrodek dla Bezdomnych nr 1

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego ODB nr 1

od 2021-03-31 do 2021-12-31

raport o dostępności

Raport o dostępności

od 2021-03-31 do 2025-03-31