Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Raporty dostępności Miejskich Jednostek Organizacyjnych


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Raporty dostępności Miejskich Jednostek Organizacyjnych

Komunikat Termin ważności

Deklaracja dostępności SP66

Deklaracja Dostępności napisana jest zgodnie z zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  • link do deklaracji dostępności:

http://sp66.poznan.pl/deklaracja-dostepnosci/

od 2021-11-08 do 2031-11-08

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

od 2021-11-04 do 2022-03-31

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

od 2021-03-31 do 2024-03-31

Raport o stanie zapewnienia dostępności SP80

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

od 2021-03-25 do 2022-03-31

Raport dostępnosci Szpital Miejski im. F.Raszei w Poznaniu

Raport o stanie zapewnienia podmiotu publicznego osobom o szczególnych potrzebach.

od 2021-01-01 do 2021-12-31

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o dostępności

od 2021-03-31 do 2022-04-01

Raport dostępności Przedszkole nr 119

Raport dostępności Przedszkole nr 119

od 2021-03-31 do 2028-10-31

Raport dostępności SP nr 68

Raport dostępności SP nr 68

od 2020-09-28 do 2025-08-31

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego- Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Raport dostępności CUW

od 2021-03-31 do 2025-03-31

Raport o stanie zapewnienia dostepności WSM im. J. Strusia w Poznaniu

Raport o stanie zapewnienia dostepności WSM im. J. Strusia w Poznaniu

od 2021-03-31 do 2025-03-31

Raport dostępności - Przedszkole nr 86 Tęczowy Świat Poznań

Raport dostępności - Przedszkole nr 86 Tęczowy Świat Poznań

od 2021-04-28 do 2022-12-31

Raport dostępności SP66

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Szkoły Podstawowej nr 66 w Poznaniu - stan od 2021 roku

od 2021-03-01 do 2031-03-01

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

od 2021-03-30 do 2025-03-31

Raport dostępności wersja dostępna

raport

od 2021-04-13 do 2025-04-12

Raport dostępności wersja zgodna ze wzorem

Raport dostępności

od 2021-04-13 do 2025-04-30

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Przedszkole nr 17

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Przedszkole nr 17

od 2021-03-30 do 2021-12-31

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport dostępności

od 2021-03-01 do 2022-08-31

Raport dostępności P 193

Dodatnie raportu dostepnosci podmiotu publicznego w SP 93

od 2021-03-31 do 2022-03-31

Raport dostępności SP 93

Dodatnie raportu dostepnosci podmiotu publicznego w SP 93

od 2021-03-31 do 2022-03-31

Raport dostępności ZSP 9

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

od 2021-03-31 do 2022-03-31