Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi

Komunikat Termin ważności

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 rok

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawiamy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok.

Znajdziecie w nim Państwo wiele ciekawych informacji dotyczacych współpracy na linii Miasto Poznań - organizacje pozarządowe - m.in. dane finansowe, opis współpracy pozafinansowej, wnioski i rekomendacje. 
Zachęcamy do lektury

od 2022-05-31 do 2030-05-31

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiamy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok. 

Znajdziecie w nim Państwo ciekawe informacje dotyczące współpracy na linii Miasto Poznań - organizacje pozarządowe, m.in. dane finansowe, opis współpracy pozafinansowej, ciekaowostki, wnioski etc. 

Zachęcamy do lektury. 

od 2021-05-31 do 2026-10-30