Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wstępne ogłoszenia informacyjne o zamówieniach publicznych


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Wstępne ogłoszenia informacyjne o zamówieniach publicznych

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

29.09.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/75/2021

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :

Natalia Adamczyk

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci w wieku 5-10 lat towarzyszących osobom biorącym udział w badaniu focusowym.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-09-29 do 2032-09-29

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

27.09.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/74/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Maciejowi Krajewskiemu

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie spaceru fotograficznego pod roboczym tytułem "Widok na Fest Fyrtel" oraz zorganizowanie wystawy w ramach programu Aktywator z zakresu edukacji kulturalnej.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-09-27 do 2032-09-27

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

27.09.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/73/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Fundacja LuxSfera

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie spotkania z opowieściami dla rodzin z dziećmi z zakresu edukacji kulturowej, zapoznających uczestników z dziedzictwem niematerialnym. Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu "#AktywatorWlkp - wsparcie integracji migrantów
w województwie wielkopolskim".

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-09-27 do 2032-09-27

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

22.09.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/72/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

dr Wojciech Mania

Andżelika Jabłońska

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie autorskiej koncepcji modelu współpracy na polu szeroko pojętej edukacji kulturalnej pomiędzy samorządami, w związku ze spotkaniem przedstawicieli samorządów objętych tzw. "szlakiem kryptologów" współorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-09-22 do 2032-09-22

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

20.09.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/71/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Marta Miśkowiec

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie cyklów zajęć dla rodzin z dziećmi Małe Psoty oraz Eksperymentownia z zakresu edukacji kulturowej.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-09-20 do 2032-09-20

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

19.09.2022 r.

Oznaczenie sprawy: PCD.1152/70/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Malwina Niemier

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie edukacyjnych zajęć rękodzielniczych "Stwórzmy własne notatniki" jako wydarzenia towarzyszącego wystawie Rękodzielni, które odbędzie się 24.09.2022 o g. 11

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-09-19 do 2032-09-19

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

15.09.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/69/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :

Joanna Pigulak i Marcin Pigulak

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w postaci przygotowania i  realizacji łącznie trzech otwartych spotkań w Centrum Szyfrów Enigma w okresie od września do listopada  2022 r w ramach projektu "Pikselowa rewolucja. Twórczynie i twórcy kultury cyfrowej"

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-09-15 do 2032-09-15

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

26.08.2022 r.

Oznaczenie sprawy: PCD.1152/68/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: :
 • Benedykt Niewczyk
 • Janusz Bilicki
 • Bernard Jakubowski
 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie rodzinnych spotkań z rzemieślnikami jako wydarzeń towarzyszących wystawie Rękodzielni.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-08-26 do 2032-08-26

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

10.08.022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/67/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Nataliya  Vakshynska

2        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Koncert w ramach pikniku Rzeka Rowerów organizowanego w ramach wydarzenia Rzeka Żywa w Bramie Poznania.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-08-10 do 2032-08-10

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

09.08.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/66/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Fundacja LuxSfera

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie wieczoru opowieści słowiańskich z zakresu edukacji kulturalnej, zapoznających uczestników ze słowiańskim dziedzictwem niematerialnym w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-08-09 do 2032-08-09

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP: 08.08.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/65/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
  Spółdzielnia Socjalna Pracownia

ul. Strumykowa 27D/7

65-101 Zielona Góra

NIP 9731041308

2        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Stworzenie opisu  i przeprowadzenie warsztatu botanicznego  oraz spaceru 

rodzinnego  w ramach cyklu Rzeka Żywa w Bramie Poznania z zakresu edukacji kulturalnej.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-08-08 do 2032-08-08

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

03.08.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/64/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Malwina Niemier

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie edukacyjnych zajęć rękodzielniczych z zakresu edukacji kulturalnej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa wraz z zapewnieniem materiałów.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-08-03 do 2032-08-03

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:
02.08.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/63/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Anna Gruszka Na Miedzy

ul. Umińskiego 25/1

61-518 Poznań

NIP 7812035624

2        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie opisu i przeprowadzenie warsztatów z robienia kul nasiennych  podczas wydarzenia Miastoobraz z zakresu edukacji kulturalnej.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-08-02 do 2032-08-02

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

02.08.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/62/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Dream On! Natalia Adamczyk

ul. Traugutta 34, 61-514 Poznań NIP 778137509

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie dwóch spacerów dla nauczycieli/ek w formule leśnych kąpieli w przestrzeniach związanych z edukacją kulturową na rzecz dziedzictwa przyrodniczego Poznania (Dolina Cybiny i Dębina).

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-08-02 do 2032-08-02

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

01.08.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/61/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: Twój dar Dariusz Zych, NIP 7822313823, REGON 388467390
 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie projektu i opracowanie plastyczne wystawy czasowej Jak robić szkołę?

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-08-01 do 2032-08-01

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

28.07.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/60/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Maciejowi Krajewskiemu

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie spaceru pod roboczym tytułem "Spacer fotograficzny po Bernardynach" w ramach wydarzenia edukacyjno-kulturalnego "Miastoobraz" na Trakcie Królewsko-Cesarskim organizowanego 6 lipca 2022 r.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-07-28 do 2032-07-28

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP: 21.07.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/59/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Fundacja Promocji Retroinformatyki "Dawne Komputery i Gry"

ul. Legnicka 65

54-206 Wrocław

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w postaci kompleksowej organizacji

dwudniowego festiwalu dawnych komputerów i gier w Centrum Szyfrów Enigma.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku     poz. 1983).

od 2022-07-21 do 2032-07-21

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia.

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

20-07-2022

Oznaczenie sprawy PCD.1152/..58../2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury

ul. Kościelna 18/6

60-538 Poznań

NIP: 7831714504

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Organizacja wydarzenia: Pieśni żałobne- spektakl teatru tańca.  Prapremiera przedstawienia odbywa się w ramach projektu OFF Opera 2022: Romantyczny nurt w dniu 13.08.22 r. w ramach wydarzenia Rzeka Żywa. Przedsięwzięcie z  zakresu edukacji kulturalnej. 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-07-20 do 2026-07-20

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia.

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

20-07-2022

Oznaczenie sprawy PCD.1152/..57./2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Mozaika Karolina Ociepka

60-161 Poznań

Smardzewska 17/5

NIP: 781 177 07 29

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie autorskiego spektaklu muzycznego Opowieści wielkiej drogi w ramach cyklu letniego Rzeka Żywa z zakresu edukacji kulturalnej.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-07-20 do 2026-07-20

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

13.07.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/56/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Romanowi Ćwiertni

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie oprowadzań po kompleksie zabytkowej przepompowni ścieków Garbary podczas wydarzenia "Zabytek Otwarty na Trakcie Królewsko-Cesarskim" organizowanego 23 lipca 2022 r.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-07-13 do 2032-07-13